Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø

Høgskolen i Østfold, i Fredrikstad
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid

Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø

Som byggingeniør er du med på å bygge og utvikle fremtidens veier, bygninger og jernbane, samt skape løsninger for å sikre oss mot flomskader og at alle har tilgang på rent vann. Byggingeniørers arbeidsoppgaver er blant annet å utrede og planlegge, prosjektere og beregne, lede byggeprosjekter, jobbe i kreative team og administrere prosjekter.

I dette studiet lærer du om de miljømessige, økonomiske og sosiale prinsippene ved bærekraftige bygg og infrastruktur, og du blir rustet til å møte bransjens forventninger til innovasjon og produktivitet. Du får en allsidig kompetanse innen planlegging, konstruksjon, bærekraftig areal- og transportplanlegging, vegteknologi, samt modellbasert prosjektering og infrastruktur, med vekt på gode, bærekraftige og kostnadseffektive løsninger.

Innhold i studiet

Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø gir deg blant annet kompetanse i ulike typer materialer, konstruksjon, planlegging og byggeteknikk. Du får grunnleggende kunnskaper innen matematikk, fysikk og kjemi, samt relevante samfunns- og økonomifag som anvendes i utvikling, prosjektering, produksjon og drift av bygg og anlegg. 

Studiet har to studieretninger: konstruksjon- og materialteknikk og infrastruktur og miljø. Du velger studieretning i tredje semester.

I studieretning konstruksjon- og materialteknikk får du spesialkompetanse innen prosjektering av konstruksjoner.
I studieretning infrastruktur og miljø fordyper du deg innen vegteknologi, bærekraftig areal- og transportplanlegging, modellbasert prosjektering og vann- og miljøteknikk.

Befaringer på arbeidsplasser, samarbeid med bedrifter på bacheloroppgaver og gjesteforelesere vil bidra til at du har mulighet til å få god kontakt med og kunnskap om næringslivet i løpet av studietiden.

Studiet avsluttes med et bachelorprosjekt som studentene presenterer på stands under EXPO. Dette er en stor, årlig utstilling ved institutt for ingeniørfag som er åpen for publikum. Les mer om EXPO her.

Ingeniørstudiene ved Høgskolen i Østfold kjennetegnes av å være grønne, innovative og digitale.

For å nå FNs bærekraftmål vil ingeniører spille en sentral rolle. Vi trenger en grønn nærings- og teknologiutvikling som kan løse fremtidens klima- og miljøutfordringer. Derfor tilbyr vi deg studier med et klart innhold av klima og miljø. Samfunnet har behov for ingeniører som har oppdatert kompetanse på det grønne, innovative og digitale.

Studiemiljø

På dette studiet kan du forvente engasjement og god kontakt med både lærere og medstudenter. Du lærer gjennom forelesninger, gruppearbeid og laboratoriearbeid i våre moderne lokaler og flotte laboratorier.

Har du generell studiekompetanse, men mangler særkravene til realfag? Les mer om Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, TRESS her. 

Har du relevant fagbrev, men ikke generell studiekompetanse? Les mer om Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, Y-veien her.

Høgskolen i Østfold
B R A veien 4
1757 Halden

Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg! Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 studier på ulike nivå. I tillegg til et...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Østfold

Highlights