Vis studentum.no som: Mobil

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Forkurs
Fredrikstad
1 år
Deltid

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Har du minst 2 år videregående skolegang, fagbrev eller godkjent realkompetanse er dette kurset en døråpner til ingeniørutdanningen. Kombinasjonen fagbrev/ingeniørutdanning er meget ettertraktet i næringslivet.

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning går over ett år og inneholder emnene MatematikkFysikkKommunikasjon og norsk, Engelsk, samt Teknologi og samfunn. Etter fullført og bestått forkurs er du godt forberedt til en ingeniør- eller sivilingeniørutdanning.

Innhold i studiet

Studiet består av fire obligatoriske emner som alle går over både høst- og vårsemesteret. Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen.

Studiebelastningen for emnene i prosent av fulltid er:
Matematikk 37,5 %
Fysikk 22,5 %
Kommunikasjon og norsk 20 %
Engelsk 10 %
Teknologi og samfunn 10%

Gjennom studiet får du kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger i matematikk, fysikk, kommunikasjon og norsk, engelsk, samt samfunnsfag, slik at du er kvalifisert til gjennomføre en høyere teknologisk utdanning. Du lærer å analysere fagstoff og å bruke faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger.

NB! Forkurs for ingeniør- og sivilingeniør kvalifiserer ikke for opptak til Bachelorstudium i bioingeniørfag. Søker kan dekke spesielle opptakskrav med matte og fysikk fra forkurset, dersom søker har generell studiekompetanse i tillegg.

Fritak

Etter søknad innvilges normalt søkere med generell studiekompetanse fritak fra emnene Kommunikasjon og norsk, Engelsk og Teknologi og samfunn. Ønsker du å søke fritak bruker du dette søknadskjemaet. Vær oppmerksom på at på 3-årige ingeniørutdanninger er inntil 20% av studieplassene reservert for søkere med ettårig forkurs. Har du vitnemål fra forkurs med fritak i ett eller to fag, vil du ikke konkurrere i forkurskvoten.

Studiemiljø

Undervisningen organiseres som forelesninger, klasseromsundervisning, øvinger individuelt og i grupper, oppgaveløsing og enkelte prosjektarbeid.

Alternativt kan søkere med generell studiekompetanse søke om opptak til halvårig realfagskurs i matematikk og fysikk for ingeniørutdanning, eller via TRESS (tresemesterordningen).

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg!

Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 studier på ulike nivå. I tillegg til et stort antall grunnutdanninger – årsstudier, bachelor- og masterstudier – tilbyr skolen en rekke etter- og videreutdanninger.

Samlet har høgskolen rundt 7.000 studenter og 620 ansatte i ulike stillinger.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!