Tysk, årsstudium

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Årsstudium
Nettstudier
1 år
Heltid

Tysk, årsstudium

Med 100 millioner tysktalende mennesker midt i Europa er kunnskap om tysk språk og kultur er et konkurransefortrinn for deg som søker internasjonale forbindelser. Samtidig er det også stor etterspørsel etter tysklærere i norsk skole.

Årsstudium i tysk er et fulltids nettstudium som kan gjennomføres der du til enhver tid befinner deg. Som et supplement til nettundervisningen tilbys det 2-3 samlinger pr. semester. Samlingene er ikke obligatoriske, men et tilbud til de som ønsker det og har anledning til å reise til campus Halden. Det anbefales å delta på samlingene dersom du har mulighet til det. Datoene for samlingene foreligger ved semesterstart.

Årsstudiet tilbys også som deltidsstudium over to år.

Undervisning

Du undervises i muntlig og skriftlig språkferdighet, grammatikk, litteratur og kulturkunnskap. Du lærer å beherske tysk både muntlig og skriftlig og får innsikt i sentrale temaer innenfor språk, litteratur og kultur. Evnen til interkulturell kommunikasjon er viktig, og du øker forståelsen for levesett og tradisjoner i tysktalende land.

Forkunnskaper

All undervisning foregår på tysk, og du anbefales å ha tyskkunnskaper tilsvarende nivå I og II fra videregående skole.

Har du lyst til å forberede deg til tyskstudiene anbefaler vi et besøk på vår Facebookside. Her finner du så å si daglig ulike nyheter fra de tysktalende land, inkludert mange tips for tyskundervisningen. Vi anbefaler også bloggen Tyskbokhylle, en blogg på norsk om litteratur og film fra Tyskland, Østerrike og Sveits. Her finner du massevis av anbefalinger, blant annet barne- og ungdomslitteratur, kriminalromaner, ny skjønnlitteratur og film. Når studiestart nærmer seg, vil de aktuelle pensumlistene bli publisert på høgskolens nettsider.
Ta gjerne kontakt for å få råd om hvor du kan begynne å smuglese, om du har lyst.

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Hva gjør jeg hvis jeg trenger mer tid på studiene?

Vi tilbyr Tysk årsstudium på deltid, og du bør da søke opptak til deltidsvarianten.

Det er lenge siden jeg har jobbet med tysk, vil jeg klare å henge med?

Det vil du. I begynnelsen vil du nok streve litt, men vi har erfaring med at studentene raskt kommer opp på et OK nivå, og føler at det går greit etter hvert. Vi tilbyr dessuten ukentlige samtaleøvelser (nettbasert, sanntid) med studentassistent, både på dag- og ettermiddags-/kveldstid. Nærmere informasjon om dette foreligger ved studiestart.

Foregår all undervisning på tysk?

Praktisk talt all undervisning foregår på tysk. Fordelen med dette er at studentene blir vant til å høre og bruke tysk, og blir fortere flinke i språket.

Er det obligatorisk deltakelse på undervisninga?

Nei, det er det ikke, verken på samlingene eller på nettundervisninga, men vi anbefaler sterkt at du deltar. Alle emner har imidlertid obligatoriske oppgaver av ulik form; dette er beskrevet detaljert i emnebeskrivelsene.

Når finner samlingene sted?

Datoene for og programmet på samlingene høsten 2021 foreligger etter at opptak til studiet er gjennomført. Skulle det i studieåret 2021-2022 være utilrådelig å gjennomføre samlinger på grunn av COVID–19, blir samlingene erstattet med ordinær nettundervisning.

Når finner nettundervisninga sted?

Vi bruker både synkron nettundervisning (undervisning i sanntid), i Zoom, og asynkrone arbeidsmåter; det gjelder særlig emnet Muntlig tysk og tysk fonetikk (SFT11019).

Tyskspråklig litteratur og kultur (SFT11608): nettundervisning tirsdager 17.00-19.00

Tysk språk 1 (SFT11509): nettundervisning onsdager 17.00-19.00.

Muntlig tysk og tysk fonetikk (SFT11019): har ikke synkronundervisning, men jobber asynkront. Dette informeres det nærmere om i Canvas ved semesterstart.

I tillegg tilbys ukentlige samtaleøvelser (nettbasert, sanntid) med studentassistent, både på dag- og ettermiddags-/kveldstid. Nærmere informasjoner publiseres i Canvas ved semesterstart.

Detaljerte undervisningsplaner som orienterer om tema for den enkelte undervisningsenhet ved semesterstart. De blir publisert på Canvas.

Hvor finner jeg litteraturlistene?

Litteraturlistene står i emnebeskrivelsene. Disse finner du i studieplanen for tysk årsstudium.

Hvor får jeg kjøpt kompendiene?

Disse publiseres på Canvas ved semesterstart og kan lastes ned.

Må jeg kjøpe bøkene?

Ja, du må selv sørge for at du har alle bøkene som er pensum. Ta kontakt med din egen bokhandel, Studentsamskipnadens bokhandel eller en nettbokhandel i god tid, slik at du er sikker på at du får bøkene i tide.

Når blir eksamensdatoene klare?

Eksamensdatoene publiseres på Studentweb i september/oktober. Vær klar over at det i 1. semester kun er én skoleeksamen, nemlig i Tysk språk 1. De to andre emnene har andre vurderingsformer (jf. emnebeskrivelsene).

Må jeg komme til campus Halden for å avlegge skriftlig eksamen?

Det er mulig å søke om å avlegge skriftlig eksamen eksternt. Fristen er 15.10 i høstsemesteret, 1.4. i vårsemesteret. Les mer om dette her.

Hva slags eksamener er det i de ulike emner?

Dette står detaljert beskrevet i emnebeskrivelsene.

Hvor kan jeg henvende meg for å få teknisk hjelp med computeren min?

Riktig adressat for dette er IT-vakt. Her finner du nødvendig informasjon.

Hvem kan hjelpe meg med å justere utdanningsplanen min?

Ta kontakt med Seksjon for studenttjenester på epost studier@hiof.no så vil du få hjelp til å flytte emner i utdanningsplanen din.

Kan jeg låne bøker fra biblioteket når jeg er nettstudent?

Ja, det kan du. Nærmere informasjon finner du på bibliotekets sider. Kontaktbibliotekar for tysk er hovedbibliotekar Torunn Skofsrud Boger.

Må jeg skrive på tysk i diskusjoner på Canvas?

Etter hvert vil vi gjerne at all kommunikasjon foregår på tysk, men i starten er det naturligvis helt i orden å bruke norsk.

Må jeg ha et bilde på profilen min på Canvas?

Ja, både vi som underviser og medstudentene blir veldig glad om du laster opp et bilde – det er mye hyggeligere å kommunisere med noen som man kjenner fjeset på!

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!