Fransk, årsstudium, deltid

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Årsstudium
Nettstudier
2 år
Deltid

Fransk, årsstudium, deltid

Fransk er et verdensspråk som snakkes av over 274 millioner mennesker på alle kontinenter. Fransk er nr. 2 i verden etter engelsk som fremmedspråk i skolen og er offisielt språk i 29 land.

Fransk årstudium, deltid er et nettstudium som kan gjennomføres der du til enhver tid befinner deg. Årsstudiet i fransk tilbys også som heltidsstudium over ett år.

Undervisning

Gjennom rollespill, gruppearbeid, egen læring, interaksjoner, og presentasjoner får du praktisert fransk i timene, og du vil hele veien få tett oppfølging og veiledning fra lærere. Studiet er arbeidskrevende og du må som deltidsstudent påregne inntil 20 timers arbeid per uke. Ønsker du å styrke kompetansen din videre, har du anledning til å ta et 4-ukers studieopphold ved et språksenter i Frankrike. Studieoppholdet arrangeres i samarbeid med CAVILAM i Vichy.

Forkunnskaper

All undervisning skjer på fransk og foregår i et virtuelt klasserom 2-3 kvelder eller formiddager i uken, hvor du kan kommunisere med dine medstudenter og lærere. Det anbefales franskkunnskaper tilsvarende fransk nivå II fra videregående skole.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan er årsstudiet i fransk organisert?

Årsstudiet i fransk er delt opp i 6 emner som går over høst + vårsemestret, med eksamen om våren. De seks emnene er følgende:

  • SFF11120 - Fransk språk (10 stp) - Høstemne
  • SFF11220 - Fransk muntlig forståelse og produksjon (10 stp) - Høstemne
  • SFF11320 - Fransk litteratur og kulturkunnskap (10 stp) - Høstemne
  • SFF11420 - Fransk muntlig og skriftlig språkferdighet (10 stp) - Våremne
  • SFF11520 - Fransk litteratur og teori (10 stp) - Våremne
  • SFF11620 - Fransk samfunnskunnskap (10 stp) - Våremne

Hvordan kommer jeg i gang med studiet?

Du må semesterregistrere deg i Studentweb og betale semesteravgift. Faktura på semesteravgift finner du også i Studentweb.

Hvilken læringsplattform skal jeg bruke?

I læringsplattformen Canvas (som du får tilgang til etter semesterregistreringen) finner du praktisk informasjon om pensum, arbeidskrav og oppgaver m.m.

Hvilket verktøy brukes til nettforelesningene?

Verktøyet Zoom brukes i nettforelesningene, og du bør gjøre deg kjent med dette verktøyet før studiestart slik at du er godt forberedt for undervisningen. Se denne introduksjonsvideoen for å få et innblikk i hvordan Zoom fungerer.

Hvordan organiseres undervisningen?

Det vil være mulig å følge undervisningen både på for- og ettermiddag. Du velger selv det tidspunktet som passer best for deg. 

Når foregår undervisningen?

Dette avhenger av hvilke emner du tar, men undervisningen finner primært sted fra mandag til torsdag - og i tidspunktene er fra 9-11, 10-12 og 17-19. 

Hvor mange dager i uken har jeg nettundervisning?

Dette avhenger også av hvilke og hvor mange emner du tar. Timeplan vil være helt klar nærmere studiestart. 

Er nettundervisningen obligatorisk?

For Fransk muntlig forståelse og produksjon kreves det deltakelse i noen av nettmøtene. For de andre emnene er det ikke obligatorisk deltakelse, men vi anbefaler sterkt at du deltar så ofte som mulig. Det er i nettmøtene du kan praktisere fransk og høre fransk. Det er her du kan spørre om ting du lurer på, og det er her læreren gjennomgår nytt stoff, tekster og øvelser. Det er i nettmøtene at undervisningen foregår og oppgaver løses.

Hva slags utstyr behøver jeg ha for å følge nettundervisningen?

Du finner informasjon om dette på hiof.no/studier/nettstudier-fremmedsprak/

Er det utenlandsopphold i studiet?

De som ønsker det kan ta et opphold på 1- 4 uker ved CAVILAM i Vichy i Frankrike. Vær OBS på at det kun er opphold på 4 uker gir rett til støtte fra Lånekassen. Studieoppholdet er i perioden tidlig i oktober til tidlig i november 2021. Samlede utgifter for kurs, reise og opphold i 4 uker ligger på ca. 20 000 kr. 
NB! På grunn av coronasituasjonen blir dette sannsynligvis ikke mulig studieåret 2021/2022. Dersom situasjonen endrer seg vil vi oppdatere informasjon rundt dette når vi vet mer.

Finnes det videre studier i fransk på HiØ?

Ja, vi har Fransk påbyggingsstudium (30 stp), Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 stp) samt Bachelor i språk (180 stp).

Hvor får jeg tak i pensumbøkene?

Vi anbefaler at du kjøper pensumlitteratur hos din bokhandler.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!