Viser 1-20 av 20 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 20 treff

Mer om Utdanning i Danmark

Det kan være vanskelig å finne relevant informasjon om alt du trenger før du bestemmer deg for hvor du ønsker å studere, hvilke universitet og hvilke utdanning. I tillegg til alt dette trenger du også informasjon om boforhold, finansiering, forsikringer og lignende. Vi har samlet en hel del informasjon og tips som du kan lese om her. Lykke til!

Først - litt om Danmark

Danskene er verdensvante både i levesett og holdninger. Landet har fått mye påvirkning utenfra og innvandringen har vært stor. Levestandarden er høy, og det danske folk er både velutdannede og respekterte for sine bidrag til forskning, kunst, litteratur og arkitektur.

Puben er en naturlig samlingsplass for dansker i alle aldre. Her drikker man øl og ser på fotball som også kan regnes som landets nasjonalsport. Danmark blir ofte kalt for ”Nordens Brasil”. Andre populære idretter er håndball, badminton, roing, seiling og svømming. Verdt å nevne er også festivalkulturen som er svært utbredt hos danskene.

Det danske utdanningssystemet

Danmark har åtte universiteter og hundrevis av andre høyere utdanningsinstitusjoner. Det danske utdanningssystemet er nokså likt det norske. Bachelorgraden er treårig og mastergraden er toårig. Mastergraden kalles for kandidat. Undervisningsspråket er dansk, men normalt kan eksamener og innleveringer skrives på norsk. Studieåret starter i begynnelsen av september.

Hvis du ikke vil ta en hel utdanning i Danmark, kan du søke utveksling fra et norsk universitet eller høgskole.

I Danmark betaler man ikke skolepenger. Lånekassen gir støtte til studier i Danmark som SU, Statens utdannelsesstøtte (tilsvarende den danske Lånekassen), har godkjent. Dette gjelder alle offentlig godkjente læresteder, samt en del privatskoler. Når du har fått opptaksbevis, søker du støtte fra Lånekassen.

Hvordan søke studier i Danmark?

For bachelor- og lavere gradsstudier sender du et standardisert søknadsskjema med dokumentasjon direkte til hver skole. Alle papirene kan stå på norsk.

Det standardiserte søknadsskjema finner du på nettsiden www.optagelse.dk. Her får du tilgang til begge skjemaene du trenger for å søke; ansøgningsskemaet og prioriteringsskemaet.

Norske søkere kan ikke fylle ut skjemaene online, og du blir derfor nødt til å skrive ut blanke skjemaer og fylle de ut for hånd. Disse finner du på www.optagelse.dk > blanke skemaer > scroll helt ned på siden til videregåendeuddanelse. Du skriver ut ett søknadsskjema for hvert studium du skal søke på. Også dersom du søker på to fag på samme lærested, - altså ett skjema per studie. I tilegg må du skrive ut skrive ut ett prioriteringsskjema som du legger ved søknaden til det studiet du har prioritert høyest. Husk også at du, til hver søknad, legger ved dokumentasjon for de eksamener, prøver og aktiviteter du har skrevet i søknadsskjemaet. Dokumentene skal være i rett kopi (les mer her) og merket med CPR – nummeret ditt.

CPR-nummer finner du ved å skrive fødselsdatoen din i de seks feltene som står før streken og deretter de to første bokstavene i ditt (første) fornavn, etterfulgt av den første bokstaven i etternavnet ditt (det siste etternavnet om du har to). I siste rubrikk skriver du tallet 1 om du er mann, tallet 2 om du er kvinne. En jente som heter Anne Karin Evensen og er født 22. april 1986 skal da skrive 220486ANE2.

Søknadene sendes direkte til lærestedet i en A4konvolutt.

Går du fortsatt på videregående skole? Da skal du ikke sende en foreløpig karakterutskrift, men ettersende ditt endelige vitnemål, merket med CPR-nummer, til alle skolene du har søkt på.

Søknadsfrist

Lærestedet må ha mottatt søknaden din innen 15. mars klokken 12:00. Vær oppmerksom på at det ikke holder at søknaden er poststemplet 15.mars, ettersom den skal være på lærestedet denne dagen. Du bør postlegge søknaden før den 8.mars i Norge for at det skal komme frem innen 15.mars. Du får svar 28.juli, enten ved et opptaksbrev eller et avslagsbrev.

Husk å bekrefte at du ønsker plassen du blir tilbudt innen firsten som er angitt i opptaksbrevet. Gjør du ikke dette faller tilbudet bort.

Søknad til masterstudier

Søker du om opptak til en mastergrad (kandidat), eller utveksling, søker du direkte til institusjonen på egne søknadsskjemaer.


Opptakskrav

Søker du på et lavere gradsstudie, blir du først vurdert i kvote 1. Denne vurderingen gjøres kun ut fra ditt karaktergjennomsnitt. Vær oppmerksom på at forbedrede karakterer, tilleggspoeng, alderspoeng og lignende ikke teller for opptak til studier i Danmark. Har derimot studiet du søker spesifikke fagkrav som du ikke har fra før, kan du ta disse fagene for å oppfylle kravene. Men karakterene du får da, vil ikke bli regnet inn i karaktersnittet.

Kommer du ikke inn på kvote 1, blir du vurdert i kvote 2 såfremt du har sendt med nødvendig dokumentasjon. I kvote 2 gjøres det en helhetsvurdering av søkerne hvor arbeidserfaring, annen høyere utdanning, organisasjonserfaring, folkehøgskoleopphold, og utenlandsopphold  teller inn. Noen skoler ønsker også at du sender med et motivasjonsbrev og CV.

Tolkning av danske fagkrav til norske

Hva innebærer engelsk B, matematikk A eller fysikk C? Eksempel på tolkning av danske fagkrav til norske kan for eksempel være: det danske fagkravet engelsk B betyr 5 timer fra førsteklasse videregående, og ytterligere 3 uketimer fra andre- eller tredjeklasse.

Se ANSAs Tolkning av danske fagkrav til norske Eller en helhetlig oversikt på Cirius sine nettsider:
www.ciriusonline.dk/anerkendelse/eksamenshaandbog-optagelse/lande-og-eksaminer
 - og velg så Norge som land og deretter gå inn på "Fagniveauer"

Bomuligheter

Dersom du har blitt tatt opp ved et lærested i Danmark, har du rett til å søke om studentbolig på samme vilkår som danske studenter. I studentboliger eller såkalte kollegier deler man vanligvis kjøkken og bad med andre, men det finnes også kollegieleiligheter. Disse er forbeholdt samboer hvor en av partene er under utdanning eller aleneforsørger. Det er også gode muligheter for å leie privat under studietiden i Danmark. Ta en titt i Berlinske Tidene og Politiken, eller annonseavisen Den Blå Avis. Sistnevnte kommer ut hver mandag og torsdag, og finnes i tillegg som internettversjon på ww.dba.dk 

Nyttige nettsider for å finne kollegieværelser er, www.ciu.dk og www.ungdomsboliger.dk. Skal du studere i Danmark finner du nyttig informasjon om bomuligheter på internettsidene til boliginformasjonen www.ui.dk

København

København kan tilby en hel rekke utdanningsinstitusjoner. Byen er en populær destinasjon for studenter fra hele Skandinavia. Blant utdanningsinstitusjoner i København finner du:

Københavns Universitet, Copenhagen Business School, IT-Universitetet, Danmarks Designskole, Den Danske Filmskole, Den Grafiske Højskole, Det Kongelige Danske Musikkonservatori, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Fysioterapiskolen i København, Frederiksborg Amts Sygeplejeskole

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!