Universiteter og høyskoler i Norge

Det er i dag 10 universiteter, 9 vitenskapelige høyskoler og 13 høyskoler i Norge. Se alle nedenfor!

I Norge har vi tre hovedkategorier av institusjoner som er akkrediterte for høyere utdanning: universitet, vitenskapelige høyskoler og høyskoler. Private institusjoner som ikke er akkrediterte, men som har studietilbud akkreditert som høyere utdanning, kan kalle seg høyskole. Her finner du en oversikt over alle universiteter og høyskoler i Norge.

Finn en universitets- eller høyskoleutdanning her 

Universiteter i Norge

De ti universitetene vi har i Norge er:

Vitenskapelige høyskoler i Norge

Vi har følgende vitenskapelige høyskoler i Norge:

Høyskoler i Norge

Vi har følgende høyskoler i Norge:

Høyskoler med akkrediterte studietilbud

I tillegg til de akkrediterte høyskoleinstitusjonene, finnes det en rekke private skoler med akkrediterte studietilbud. Her er altså ikke selve utdanningsinstitusjonen akkreditert, men studieprogrammene som tilbys er godkjent av NOKUT som studier på høyskolenivå.

I Norge finnes følgende høyskoler med akkrediterte studietilbud:


Annonser