Høgskulen for grøn utvikling

i Bryne (+ 1 studiesteder)

Høgskulen for grøn utvikling

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt)

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) er en selveiende stiftelse med campus på Bryne i Rogaland.

Frem til 31.12.19 hadde organisasjonen navnet Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), og var organiserisert som samvirkelag. Endringen fra HLB til HGUt skjedde grunnet offentlige krav til eierform i privat høgskoleutdanning, men også for å sikre selvstendighet og akademisk frihet i forsknings- og utdanningsarbeid.

Høgskolens viktigste studietilbud er bachelorutdanningen Nyskaping og regenerativ samfunnsutvikling. Denne er enestående av sitt slag i Skandinavia.


Utdanninger

Bachelor Sted
Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling Bryne
Kortere studier
Hest i næring Nettstudier
Landskap og utvikling Flere studiesteder (2)
Nyskaping og utviklingsarbeid Flere studiesteder (2)
Regenerativt landbruk Flere studiesteder (2)
Samfunn og utviklingsarbeid Flere studiesteder (2)
Sirkulær økonomi og verdiskaping Flere studiesteder (2)

Kontakt skolen

Høgskulen for grøn utvikling

Arne Garborgsveg 22
4340 Bryne

Tlf: 51 79 94 00


Highlights