Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling

Høgskulen for grøn utvikling
Sammendrag
Bachelor
Bryne, Nettstudier
3 år
Heltid/deltid
Nettbasert med samlinger, Nettstudier

Startdatoer
Bryne
Høst

Nettstudier
Høst

Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling

HGUt sitt bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling (180 studiepoeng) er unikt i Norge, og gjev eit relevant og spissa utdanningstilbod for ei lang rekke utviklingsretta yrke og samfunnsoppgåver. Døme er:

  • Klimatilpassa utvikling
  • Naturfornying og naturvern
  • Utviklingsoppgåver (samfunnsutvikling) innanfor det offentlege
  • Entreprenørskap og gründerverksemd
  • Nyskaping, omstilling, endring
  • Næringsutvikling
  • Organisasjonsutvikling
  • Internasjonalt utviklingsarbeid (t.d. bistand)
  • Offentleg planlegging (mobilisering, medverknad, involvering)

 

Gjennom bachelorstudiet i nyskaping og regenerativ utvikling får studentane omfattande og handlingsretta kunnskap om verdiskaping (sosial, kulturell og økonomisk), og om korleis stader og lokalsamfunn kan endrast nedanfrå. Utvikling på lag med dei verdiskapande kreftene i naturen er særleg vektlagt.

Studentane lærer å sjå med nye auge på ressursane dei har rundt seg; dei menneskelege, dei naturbaserte, dei kulturelle, dei sosiale og økonomiske. Dei lærer å ta i bruk ressursane på nye måtar og bli aktive utviklarar og pådrivarar i forhold til eigen livssituasjon og eige miljø. Mobiliseringsarbeid er også sterkt vektlagt.

Studiet stimulerer til nyfikenheit, skaparglede og kreativitet, og legg difor også opp til samarbeid med forvalting, nærings- og organisasjonsliv.

Kontaktinformasjon til Høgskulen for grøn utvikling

Høgskulen for grøn utvikling

Arne Garborgsveg 22
4340 Bryne

Tlf: 51 79 94 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!