Bachelor

Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling

Bachelor i nyskaping og regenerativ utvikling

HGUt sitt bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling (180 studiepoeng) er unikt i Norge, og gjev eit relevant og spissa utdanningstilbod for ei lang rekke utviklingsretta yrke og samfunnsoppgåver. Døme er:

 • Klimatilpassa utvikling
 • Naturfornying og naturvern
 • Utviklingsoppgåver (samfunnsutvikling) innanfor det offentlege
 • Entreprenørskap og gründerverksemd
 • Nyskaping, omstilling, endring
 • Næringsutvikling
 • Organisasjonsutvikling
 • Internasjonalt utviklingsarbeid (t.d. bistand)
 • Offentleg planlegging (mobilisering, medverknad, involvering)

Gjennom bachelorstudiet i nyskaping og regenerativ utvikling får studentane omfattande og handlingsretta kunnskap om verdiskaping (sosial, kulturell og økonomisk), og om korleis stader og lokalsamfunn kan endrast nedanfrå. Utvikling på lag med dei verdiskapande kreftene i naturen er særleg vektlagt.

Studentane lærer å sjå med nye auge på ressursane dei har rundt seg; dei menneskelege, dei naturbaserte, dei kulturelle, dei sosiale og økonomiske. Dei lærer å ta i bruk ressursane på nye måtar og bli aktive utviklarar og pådrivarar i forhold til eigen livssituasjon og eige miljø. Mobiliseringsarbeid er også sterkt vektlagt.

Studiet stimulerer til nyfikenheit, skaparglede og kreativitet, og legg difor også opp til samarbeid med forvalting, nærings- og organisasjonsliv.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

 • Nettbasert med samlinger
 • Bryne
Høgskulen for grøn utvikling
Arne Garborgsveg 22
4340 Bryne

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt)

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) er en selveiende stiftelse med campus på Bryne i Rogaland. Frem til 31.12.19 hadde organisasjonen navnet Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), og var organiserisert som samvirkelag. Endringen fra HLB til HGUt skjedde grunnet offentlige krav...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskulen for grøn utvikling

Highlights