Vis studentum.no som: Mobil

Landskap og utvikling

Høgskulen for grøn utvikling
Sammendrag
Kortere studier
Bryne, Nettstudier
30 studiepoeng
Deltid
Nettbasert med samlinger, Nettstudier
Startdatoer
Nettstudier
Høst

Bryne
Høst

Landskap og utvikling

Landskap er møte mellom menneske og fysisk miljø, og ramme for all menneskeleg aktivitet. Landskap er våre naturlege omgivnader, men dei er også sosiale og kulturelle. Landskap utgjer rom for nyskaping, utvikling og samarbeid, men også bakteppe for til dels alvorlege ressurs- og interessekonfliktar.

I denne modulen går me inn i (kultur)landskapet som ressurs for nyskaping og utvikling, og me utforskar nye utfordringar og potensial i møtet mellom det rurale produksjonslandskapet og det urbane opplevingslandskapet.

Viktige tema er:

  • Kva er landskap?
  • Landskap og samfunn
  • Landskap og verdiskaping
  • Landskapsforvalting
  • Landskapskonfliktar og ”dialogbasert arealutvikling”
  • Studietur med fokus på landskap og verdiskaping

Modulen er på 30 studiepoeng og kan inngå i år 2 av bachelorgraden nyskaping og regenerativ utvikling. Kurset vil i stor grad byggja på pågåande forskingsarbeid rundt landskap, nyskaping, jordvern og arealkonfliktar ved HLB.

Høgskulen for grøn utvikling

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt)

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) er en selveiende stiftelse med campus på Bryne i Rogaland.

Frem til 31.12.19 hadde organisasjonen navnet Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), og var organiserisert som samvirkelag. Endringen fra HLB til HGUt skjedde grunnet offentlige krav til eierform i privat høgskoleutdanning, men også for å sikre selvstendighet og akademisk frihet i forsknings- og utdanningsarbeid.

Høgskolens viktigste studietilbud er bachelorutdanningen Nyskaping og regenerativ samfunnsutvikling. Denne er enestående av sitt slag i Skandinavia.

Vis alle utdanninger fra Høgskulen for grøn utvikling

Kontaktinformasjon til Høgskulen for grøn utvikling

Høgskulen for grøn utvikling

Arne Garborgsveg 22
4340 Bryne

Tlf: 51 79 94 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!