Samfunn og utviklingsarbeid

Høgskulen for grøn utvikling
Sammendrag
Kortere studier
Bryne, Nettstudier
60 studiepoeng
Heltid/deltid
Nettstudier, Nettbasert med samlinger

Startdatoer
Bryne
Høst

Nettstudier
Høst

Samfunn og utviklingsarbeid

Faget Samfunn og utviklingsarbeid handlar om:

  • relasjoner og nettverk
  • lokalsamfunnsutvikling (nasjonalt og internasjonalt)
  • Det å skapa og endra
  • kommunikasjon og samarbeid
  • akademisk tenking/metode
  • prosjektleiing og -utvikling
  • maktstyring (empowerment)

Teori og praksis

Det er eit tverrfagleg studium der vi nærmar oss utviklingsfeltet gjennom teori frå pedagogikk, geografi, sosialantropologi, sosiologi og filosofi. Kurset gjev ei grunnleggjande forståing av lokalsamfunnet som ramme og utgangspunkt for handling/entreprenørskap. Nettverks- og relasjonsbygging er vektlagt.

Kurset gjev ei brei innføring i akademisk tenking/metode og det å ta i bruk forskingsbasert kunnskap i prosjektutvikling. Det vil bli nytta mange døme, både nasjonale og internasjonale.

Arbeidsmåtar

I tillegg til førelesing og litteraturstudiar legg ein vekt på studentaktivitet som øvingar, oppgåver, gruppeoppgåver og felt-/prosjektarbeid.

Kontaktinformasjon til Høgskulen for grøn utvikling

Høgskulen for grøn utvikling

Arne Garborgsveg 22
4340 Bryne

Tlf: 51 79 94 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!