Kortere studier

Samfunn og utviklingsarbeid

Høgskulen for grøn utvikling, i Bryne (+1 studiesteder)
Varighet
60 studiepoeng
Undervisning
Heltid/deltid
Undervisningsform
Nettstudier, Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
60 studiepoeng
Undervisning
Heltid/deltid
Undervisningsform
Nettstudier, Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Samfunn og utviklingsarbeid

Samfunn og utviklingsarbeid

Faget Samfunn og utviklingsarbeid handlar om:

 • relasjoner og nettverk
 • lokalsamfunnsutvikling (nasjonalt og internasjonalt)
 • Det å skapa og endra
 • kommunikasjon og samarbeid
 • akademisk tenking/metode
 • prosjektleiing og -utvikling
 • maktstyring (empowerment)

Teori og praksis

Det er eit tverrfagleg studium der vi nærmar oss utviklingsfeltet gjennom teori frå pedagogikk, geografi, sosialantropologi, sosiologi og filosofi. Kurset gjev ei grunnleggjande forståing av lokalsamfunnet som ramme og utgangspunkt for handling/entreprenørskap. Nettverks- og relasjonsbygging er vektlagt.

Kurset gjev ei brei innføring i akademisk tenking/metode og det å ta i bruk forskingsbasert kunnskap i prosjektutvikling. Det vil bli nytta mange døme, både nasjonale og internasjonale.

Arbeidsmåtar

I tillegg til førelesing og litteraturstudiar legg ein vekt på studentaktivitet som øvingar, oppgåver, gruppeoppgåver og felt-/prosjektarbeid.

Kommende startdatoer

Velg mellom 2 startdatoer

Høst

 • Nettbasert med samlinger
 • Bryne

Høst

 • Nettstudier
 • Nettstudier
Høgskulen for grøn utvikling
Arne Garborgsveg 22
4340 Bryne

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt)

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) er en selveiende stiftelse med campus på Bryne i Rogaland. Frem til 31.12.19 hadde organisasjonen navnet Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), og var organiserisert som samvirkelag. Endringen fra HLB til HGUt skjedde grunnet offentlige krav...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskulen for grøn utvikling

Highlights