Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Kortere studier

Sirkulær økonomi og verdiskaping

Høgskulen for grøn utvikling, i Bryne (+1 studiesteder)
Varighet
30 studiepoeng
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger, Nettstudier
Neste startdato
Varighet
30 studiepoeng
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger, Nettstudier
Neste startdato

Sirkulær økonomi og verdiskaping

Sirkulær økonomi og verdiskaping

Bruk-og-kast-samfunnet fører til store miljø- og klimaproblem. Enorme sosiale skilnader kjem i tillegg. Tida er overmoden for å utforske alternative økonomiske modellar.

I dette kurset vil ein læra å sjå verdipotensialet i sirkulær økonomi. Studentane blir utfordra på korleis ein kan skape verdiar basert på gjenbruk av og nyskaping rundt eksisterande ressursar. Samspel med naturen sine produktive krefter er eit sentralt mål.

Kurset er praktisk retta og held fokus på aktørar og potensiala for ny verdiskaping gjennom dei sirkulærøkonomiske verdikjedene. Kurset inngår som valemne i bachelorutdanninga ved HGUt, men er elles relevant for alle næringar og interessegrupper. Kurset er på 30 studiepoeng og går over to semester.

Kommende startdatoer

Velg mellom 2 startdatoer

Høst

  • Nettbasert med samlinger
  • Bryne

Høst

  • Nettstudier
  • Nettstudier
Høgskulen for grøn utvikling
Arne Garborgsveg 22
4340 Bryne

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt)

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) er en selveiende stiftelse med campus på Bryne i Rogaland. Frem til 31.12.19 hadde organisasjonen navnet Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), og var organiserisert som samvirkelag. Endringen fra HLB til HGUt skjedde grunnet offentlige krav...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskulen for grøn utvikling

Highlights