Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Kortere studier

Nyskaping og utviklingsarbeid

Høgskulen for grøn utvikling, i Bryne (+1 studiesteder)
Varighet
60 studiepoeng
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
60 studiepoeng
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Nyskaping og utviklingsarbeid

Nyskaping og utviklingsarbeid

Studiet Nyskaping og utviklingsarbeid handlar om å skapa verdiar - sosiale, kulturelle og økonomiske.

Kurset handlar om å skapa verdiar – sosiale, kulturelle og økonomiske – utan å øydeleggja natur. Det handlar om:

 • Det skapande mennesket
 • Livskvalitet
 • Kreativitet
 • Ressursidentifikasjon og ressursutvikling
 • Natur- og kulturbasert utvikling
 • Stadutvikling
 • Samskaping og nettverksskaping
 • Korleis bruka lokale ressursar på nye måtar
 • Regenerativ samfunnsutvikling – det naturnære menneskesamfunnet

Det er nye idear og satsingar som endrar verda og skaper framtida. Gjennom årsstudiet Nyskaping og utviklingsarbeid lærer du å verkeleggjera idear og å sjå med nye auge på dine eigne omgivnader: Kan me bruka ressursane våre på nye måtar? Kan eg utvikla verksemda mi vidare? Eller kanskje ønskjer eg å starta ny verksemd basert på garden/staden sine særpreg? Korleis mobilisera for gode idear og livskraftige, regenerative lokalsamfunn?

Faget har relevans for alle som arbeider med utvikling, både i næring, kultur- og organisasjonsliv og i offentleg sektor.

Studiet vil vera med å gje

 • Auka innsikt og forståing i verdiskaping (sosial, kulturell og økonomisk) og kreativitet.
 • Kunnskap om korleis stader og lokalsamfunn kan endrast nedanfrå.
 • Personleg utvikling; handlekraft, vågemot, åpenheit, bevisstgjering av eigne evner og eige rom til å skapa, nysgjerrigheit og det å sjå nye samanhengar.

Studiet vil motivera til

 • å starta eiga verksemd
 • å fornya eksisterande verksemder
 • produkt-, prosess- og metodeutvikling
 • utviklings-, undervisnings- og rettleiingsarbeid i offentlege og private institusjonar
 • utvikling av nye næringar og yrke
 • stadutvikling
 • naturvern og kamp mot klimaendringar
 • eller rett og slett til å endra verda til det betre!

Kommende startdatoer

Velg mellom 2 startdatoer

Høst

 • Nettbasert med samlinger
 • Bryne

Høst

 • Nettbasert med samlinger
 • Nettstudier
Høgskulen for grøn utvikling
Arne Garborgsveg 22
4340 Bryne

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt)

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) er en selveiende stiftelse med campus på Bryne i Rogaland. Frem til 31.12.19 hadde organisasjonen navnet Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), og var organiserisert som samvirkelag. Endringen fra HLB til HGUt skjedde grunnet offentlige krav...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskulen for grøn utvikling

Highlights