Nyskaping og utviklingsarbeid

Høgskulen for grøn utvikling
Sammendrag
Kortere studier
Bryne, Nettstudier
60 studiepoeng
Deltid
Nettbasert med samlinger

Startdatoer
Bryne
Høst

Nettstudier
Høst

Nyskaping og utviklingsarbeid

Studiet Nyskaping og utviklingsarbeid handlar om å skapa verdiar - sosiale, kulturelle og økonomiske.

Kurset handlar om å skapa verdiar – sosiale, kulturelle og økonomiske – utan å øydeleggja natur. Det handlar om:

 • Det skapande mennesket
 • Livskvalitet
 • Kreativitet
 • Ressursidentifikasjon og ressursutvikling
 • Natur- og kulturbasert utvikling
 • Stadutvikling
 • Samskaping og nettverksskaping
 • Korleis bruka lokale ressursar på nye måtar
 • Regenerativ samfunnsutvikling – det naturnære menneskesamfunnet

Det er nye idear og satsingar som endrar verda og skaper framtida. Gjennom årsstudiet Nyskaping og utviklingsarbeid lærer du å verkeleggjera idear og å sjå med nye auge på dine eigne omgivnader: Kan me bruka ressursane våre på nye måtar? Kan eg utvikla verksemda mi vidare? Eller kanskje ønskjer eg å starta ny verksemd basert på garden/staden sine særpreg? Korleis mobilisera for gode idear og livskraftige, regenerative lokalsamfunn?

Faget har relevans for alle som arbeider med utvikling, både i næring, kultur- og organisasjonsliv og i offentleg sektor.

Studiet vil vera med å gje

 • Auka innsikt og forståing i verdiskaping (sosial, kulturell og økonomisk) og kreativitet.
 • Kunnskap om korleis stader og lokalsamfunn kan endrast nedanfrå.
 • Personleg utvikling; handlekraft, vågemot, åpenheit, bevisstgjering av eigne evner og eige rom til å skapa, nysgjerrigheit og det å sjå nye samanhengar.

Kontaktinformasjon til Høgskulen for grøn utvikling

Høgskulen for grøn utvikling

Arne Garborgsveg 22
4340 Bryne

Tlf: 51 79 94 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!