Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

i Sandvika (+ 2 studiesteder)

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Er du interessert i gestaltterapi, coaching og relasjonsledelse? Ta utdanningen din på Norsk Gestaltinstitutt Høyskole!

Norsk Gestaltinstitutt AS (NGI) ble etablert i 1986 og har tilbudt utdanning innen gestalt i snart 30 år. Antallet utdanningstilbud har økt i denne perioden, og i dag har den private høyskolen to studietilbud med offentlig godkjent eksamensrett.

Studietilbud

  • Utdanning i gestaltterapi, 120 studiepoeng
  • Utdanning i gestaltcoaching, 60 studiepoeng
  • Etterutdanning for gestaltterapeuter
  • Veilederutdanning

Hva er gestaltterapi?

Ordet gestalt er tysk og kan oversettes til «et meningsfylt hele» eller et komplett mønster.

Gestaltterapi bygger blant annet på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi, og er en retning innen den humanistiske psykologien som ble grunnlagt av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz (Frederick) Perls sammen med amerikaneren Paul Goodman på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet i USA.

Grunnleggende ideer

De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser og i egenutvikling.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.

Terapeutens rolle

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG – DU forhold. Dette betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger i situasjonen som oppstår. Gestaltterapi er derfor en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi.

Hvem egner gestaltterapi seg for?

Gestaltterapi egner seg både for individual-, par- og gruppeterapi, egenutvikling, i undervisning, ledelse, organisasjonsarbeide og i konsulentarbeid. Klienter, studenter og kursdeltakere får selv erfare hvordan de er i møte med andre.

Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig «kur». Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.


Utdanninger

Gestaltcoaching Sandvika
Gestaltterapi Sandvika
Relasjonsledelse i organisasjoner Sandvika
Veilederutdanning Sandvika

Kontakt skolen

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Kjørbokollen 30
1337 Sandvika

Tlf: 22 59 16 50


Highlights