Vis studentum.no som: Mobil

Relasjonsledelse i organisasjoner

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
Sammendrag
Universitet og høgskole
Sandvika
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Relasjonsledelse i organisasjoner

Ettårig lederutviklingsprogram med fokus på relasjon og organisasjon.

Vi tilbyr deg å utforske og utvikle din identitet som leder, organisasjonskonsulent, coach eller rådgiver:

  • Lære å bruke teorier og metoder fra gestalt i arbeide med små og mellomstore systemer (organisasjoner, grupper, team og co-ledere)
  • Få til gode relasjoner og godt samspill, på individ- og systemnivå
  • Se konflikter som muligheter – som fenomen og ikke bare som problem
  • Lære en metode som hjelper deg til å øke din sansevarhet for det som skjer i øyeblikket for å kunne omsette dette i ditt arbeide for organisasjonen
  • Lære prosessorientert organisasjonsutvikling og kunne bruke det du lærer i daglig virke
  • Utvikle ferdigheter i å se helheter og deler i en organisasjon og intervenere til utvikling
  • Øke bevisstheten på hvordan organisasjonens utvikling kan påvirke organisasjonens kultur/ukultur og vice versa
  • Erfare og lære å bruke gestalt som en integrerende tilnærming på forskjellige nivåer i en organisasjon
  • Lære å tilføre bedrifter og organisasjoner kunnskap som gjør dem bedre i stand til å utnytte humankapitalen og med det få større inntjening, bedre resultat, triveligere miljø, både individuelt og på systemnivå
  • Lære en metode for å møte organisasjonen med større åpenhet og nysgjerrighet, noe som gir mulighet for mer kreativitet i organisasjonen
Gestalt i organisasjoner

Gestalt er fra 1950-årene hovedsaklig brukt i terapeutisk behandling og selvutvikling. Likevel så man allerede tidlig at dette var en metode som egnet seg på flere arenaer, og for enn 30 år siden begynte man i USA å anvende gestalt også i organisasjoner. I dag brukes metoden ikke bare av terapeuter, men også av organisasjonskonsulenter, pedagoger og veiledere over hele verden. Gestalt egner seg som metode for organisasjonsutviklingpå grunn sin av en fenomenologisk, eksperimentell og erfaringsbasert tilnærming, og fordi den på en unik måte legger til rette både å ta tak i det som skjer i øyeblikket og til å finne retning for det man vil ha fokus på, på helheten eller en eller flere deler.

 

Gestaltorientert organisasjonsutvikling

En organisasjon kan forståes som et system, en sammenhengende og autonom organisme, som påvirker og blir påvirket, hva vi kaller kontakt i gestalt. Delen(e) og helheten er gjensidig avhengige av hverandre. En organisasjon er et levende system med informasjonsflyt, relasjoner, nye ideer, gamle rutiner og kaos.

En gestaltorientert organisasjonsutvikler har fokus på organisasjonens evne til å være «aware» (bevisst, oppmerksom, var, årvåken) og søker å øke systemets «awareness». Med økt awareness frigjør systemet ressurser og dermed tjener seg selv bedre. Endring finner sted etter visse naturgitte prinsipper. En gestaltorientert organisasjonsutvikler holder organisasjonen (helheten/delen) i prosessen og fokuserer slik at endring kan finne sted.

 

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Er du interessert i gestaltterapi, coaching og relasjonsledelse? Ta utdanningen din på Norsk Gestaltinstitutt Høyskole!

Norsk Gestaltinstitutt AS (NGI) ble etablert i 1986 og har tilbudt utdanning innen gestalt i snart 30 år. Antallet utdanningstilbud har økt i denne perioden, og i dag har den private høyskolen to studietilbud med offentlig godkjent eksamensrett.

Studietilbud

Hva er gestaltterapi?

Ordet gestalt er tysk og kan oversettes til «et meningsfylt hele» eller et komplett mønster.

Gestaltterapi bygger blant annet på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi, og er en retning innen den humanistiske psykologien som ble grunnlagt av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz (Frederick) Perls sammen med amerikaneren Paul Goodman på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet i USA.

Grunnleggende ideer

De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser og i egenutvikling.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.

Terapeutens rolle

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG – DU forhold. Dette betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger i situasjonen som oppstår. Gestaltterapi er derfor en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi.

Hvem egner gestaltterapi seg for?

Gestaltterapi egner seg både for individual-, par- og gruppeterapi, egenutvikling, i undervisning, ledelse, organisasjonsarbeide og i konsulentarbeid. Klienter, studenter og kursdeltakere får selv erfare hvordan de er i møte med andre.

Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig «kur». Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

Vis alle utdanninger fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Kontaktinformasjon til Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Kjørbokollen 30
1337 Sandvika

Tlf: 22 59 16 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!