Universitet og høgskole

Gestaltterapi

Varighet
4 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
4 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Gestaltterapi

Gestaltterapi

Vår utdanning i gestaltterapi er et tilbud til deg som allerede arbeider med mennesker og som har lyst til å jobbe mer kreativt og med en større helhetsforståelse.

Terapistudiet ved NGI bidrar til verdifull kompetanse i arbeidslivet, og hjelper deg å bli tryggere i din egen rolle og i samspill med medarbeidere, kunder eller klienter – uansett hvilken bransje du jobber i.

Utdanningen retter seg mot deg som allerede har en utdanning innenfor et humanistisk fag, som arbeider profesjonelt med andre mennesker innenfor ulike områder og som ønsker en utdanning innen gestaltterapi. Målet kan være å ha klienter i egen praksis, og/ eller for å utvikle den jobben du allerede har.

Gjennomføring

Utdanningen består av ni samlinger i Oslo pr. skoleår.
Du kan søke deg til undervisning som er lagt i forbindelse med helg, fredag og lørdag, og en gang pr. semester starter undervisningen allerede torsdag ettermiddag.

Du kan også søke deg til undervisning som går midt i uken, tirsdag og onsdag, og en gang pr. semester starter undervisningen mandag ettermiddag.

I tillegg er det samling i kollokviegruppe mellom hver undervisningsbolk. I andre, tredje og fjerde studieår er det også gruppeveiledning i tillegg til undervisningen. Det forutsettes at studenten jobber med mennesker i løpet av studietiden, da det er krav til praksis i tredje og fjerde studieår. I tredje og fjerde studieår kan studenter som har fått skolens tillatelse, arbeide med klienter i egen praksis, da under skolens veiledning.

Studiets oppbygning

År 1: Egenprosess og personlig utvikling

Innføring i de viktigste prinsippene i gestalt, gestaltterapiens historie og grunnleggende gestaltterapeutiske teorier. Hovedvekten legges på arbeid med egen prosess, gruppeprosess og egen utvikling knyttet til teorien.

År 2: Mellommenneskelig prosess

Fordypning og innføring i gestalt som metode. Hovedvekten legges på en utvidet gjennomgåelse av gestaltteorien. Fokus rettes på studenten som deltaker i en gruppe, i tillegg til personlig utvikling. Gruppens prosess blir også vektlagt.

År 3: Terapeutens ferdigheter og forhold til klienter og samfunn, del 1

Terapeutiske ferdigheter innøves og utdypes, og studenten lærer å bruke sin kreativitet i arbeid med klienter. Det blir en fordypning i gestaltterapeutiske metoder. Fokus flyttes fra mellommenneskelig prosess til dialog med klienten. Studenten skal begynne å ha klienter fra og med dette skoleåret under veiledning fra NGI.

År 4: Terapeutens ferdigheter og forhold til klienter og samfunn, del 2

Utdyping og forankring av egen filosofi i arbeid med mennesker. Integrering av de tre foregående årene sett i relasjon til studentens eget arbeidsfelt, tidligere utdanning, yrkeserfaring, livserfaring og menneskesyn med gestaltterapeutisk filosofi og metodikk. Studenten fortsetter å ha klienter/praktisere gestalt med veiledning fra NGI, og skriver den studieavsluttende eksamensoppgaven.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Sandvika

Opptakskrav/Søknad

Bachelor eller tilsvarende treårig høyere utdanning, og relevant arbeidserfaring med mennesker. Søkere som ikke oppfyller utdanningskravet kan vurderes på grunnlag av realkompetanse.

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
Kjørbokollen 30
1337 Sandvika

Er du interessert i gestaltterapi, coaching og relasjonsledelse? Ta utdanningen din på Norsk Gestaltinstitutt Høyskole! Norsk Gestaltinstitutt AS (NGI) ble etablert i 1986 og har tilbudt utdanning innen gestalt i snart 30 år. Antallet utdanningstilbud har økt i denne perioden,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Highlights