Universitet og høgskole

Gestaltcoaching

Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Gestaltcoaching

Gestaltcoaching

Gestalt som metode for å jobbe med endring i organisasjoner har eksistert i over 40 år. I Norge er det en ung, men rik tradisjon for å bruke gestaltmetoder i organisasjoner. Forsvaret var blant de aller første som tok metoden i bruk i sin lederopplæring. Senere har den bredt om seg til ulike lederutviklingsprogrammer, til store virksomheter og ikke minst til privatpraktiserende konsulenter og coacher. Gestaltfagets relasjonelle fokus gir deg kompetanse til å styrke den psykologiske tryggheten i organisasjonen. Vår tids stadig raskere endringstakt, bidrar til at metoden har blitt særlig etterspurt i organisasjoner hvor byråkrati og silotenkning må vike for flate strukturerer og agile arbeidsformer.

Studiets målgruppe er bred og favner alle som jobber sammen med andre. Det være seg endringsprosjekter og organisasjonsutvikling; som coach, veileder, konsulent eller leder. Eller innen salg og markedsføring, hvor samspill med andre er viktig for å nå resultater. Eller for deg som ønsker å bygge kompetanse for å gå inn i en jobb hvor de relasjonelle ferdighetene er i fokus.

Studiet er erfaringsbasert, slik at du bringer inn din egen erfaring og kontinuerlig utvikler denne ved å tilegne deg nye ferdigheter gjennom praksis og trening.

Studiet gir 60 studiepoeng og gir deg rett til å søke medlemskap i GPO. En medlemsforening for gestaltpraktiserende i organisasjoner.

År 1

Emne: Teori og metode i gestaltorientert praksis

Det første året blir det gitt innføring i gestaltcoaching som metode i arbeid med enkeltindivider, grupper og team. Det blir undervist i grunnleggende begreper i gestalt og den historiske bakgrunnen som gestalt bygger på. Det blir videre fokusert på hvordan ulike teorier og metoder fra gestalt brukes i arbeidet som coach og i organisasjonsutvikling. Videre vil du lære ulike prosessmodeller for endring og hvordan du som coach benytter disse i de ulike fasene i en endringsprosess. I tillegg til klasseromsundervisning skal du gå i individuell coaching. Både for å jobbe med egenutvikling og for å erfare gestaltcoaching i praksis.

År 2

Emne:Ferdigheter og egenskaper i gestaltorientert praksis

Fokus i undervisningen det andre året er å erfare rollen som gestaltcoach gjennom praktisering, innøving av ferdigheter og fordypning i gestaltcoaching som metode. Allerede ved oppstart av studiets andre år vil du få mulighet til å ta i mot egne klienter i coaching. Erfaringen du tilegner deg fra dette arbeidet bringer du med deg i en veiledningsgruppe hvor du mottar veiledning sammen med andre studenter, slik at du utvikler kvaliteten på din praksis som coach. I år to undervises det også i ulike etiske aspekter ved coaching, og du arbeider med å integrere din tidligere utdanning, yrkes- og livserfaring med gestaltfilosofi og metodikk. I år to undervises det også videre i temaet grupper og hvordan jobbe med konflikter i grupper og team.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Sandvika

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse og relevant arbeidserfaring.
Søkere som ikke oppfyller utdanningskravet kan vurderes på grunnlag av realkompetanse.

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
Kjørbokollen 30
1337 Sandvika

Er du interessert i gestaltterapi, coaching og relasjonsledelse? Ta utdanningen din på Norsk Gestaltinstitutt Høyskole! Norsk Gestaltinstitutt AS (NGI) ble etablert i 1986 og har tilbudt utdanning innen gestalt i snart 30 år. Antallet utdanningstilbud har økt i denne perioden,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Highlights