Vis studentum.no som: Mobil

Dronning Mauds Minne Høgskole 

Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) ble grunnlagt i 1947, og er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave. Ved DMMH finner du ca. 1400 studenter og 150 ansatte. 

DMMH arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet. Studentperspektivet står høyt i høgskolehverdagen. Høgskolen har som mål å utdanne kompetente og reflekterte barnehagelærere og ledere som skal møte barna med respekt og veilede dem i dannelsesprosessen.

Engasjement, dialog og mangfold er stikkord som kjennetegner høgskolen Dronning Mauds Minne.

Praktisk og teoretisk undervisning

Høgskolen legger stor vekt på å kombinere teori og praksis, og ønsker å bidra til både faglig og personlig utvikling, gjennom et godt sosialt miljø og en tett oppfølging av studentene. I tillegg til teoretisk og praktisk undervisning, driver høgskolen en utstrakt forsknings- og utviklingsvirksomhet knyttet til barnehagefeltet, blant annet gjennom høgskolens egenoppdragsenhet.

DMMH driver også et aktivt internasjonalt arbeid både ved utveksling av studenter og lærere, nettverkssamarbeid, FoU-samarbeid og utdanningssamarbeid.


Utdanninger

Bachelor Sted
Barnehagelærerutdanning Trondheim
Barnehagelærerutdanning (deltid) Trondheim
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Trondheim
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid i Kristiansund Trondheim
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk Trondheim
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv Trondheim
Master
Master i barnehagekunnskap  - barndom i et samfunn i endring Trondheim
Master i barnehageledelse Trondheim
Master i barnekultur og kunstpedagogikk Trondheim
Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom Trondheim
Kortere studier
Barnehagepedagogikk del 2: Småbarnspedagogikk Trondheim
Barnehagepedagogikk, del 1 Trondheim
Barns språkutvikling og språklæring Trondheim
Emnestudier på masternivå Trondheim
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Trondheim
Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen - Enkeltemne Trondheim
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Trondheim
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Ålesund
Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen Trondheim
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 Trondheim
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 Trondheim
Universitets- og høgskolepedagogikk 1 Trondheim
Universitets- og høgskolepedagogikk 2 Trondheim
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Trondheim

Kontakt skolen

Dronning Mauds Minne Høgskolen

Thoning Owesensgt. 18
7044 Trondheim

Tlf: 73 80 52 00
Fax 73 80 52 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!