Barnehagelærerutdanning (deltid)

Dronning Mauds Minne Høgskolen
Sammendrag
Bachelor
Trondheim
4 år
Deltid

Barnehagelærerutdanning (deltid)

Barnehagelærerutdanningen er bygd opp som et tverrfaglig profesjonsstudium, der innholdet er organisert i følgende seks tverrfaglige kunnskapsområder: - Barns utvikling, lek og læring - Natur, helse og bevegelse - Samfunn, religion, livssyn og etikk - Kunst, kultur og kreativitet - Språk, tekst og matematikk - Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid I 4. studieår kommer et fordypningsemne og arbeid med en bacheloroppgave knyttet til denne fordypningen. Deltidsstudenter kan søke andre fordypninger som tilbys 3.års heltidsstudenter, men velger de en annen fordypning må de følge denne som heltidsstudenter. I utdanningen er pedagogikk et sentralt og sammenbindende fag, som har et særlig ansvar for utdanningens progresjon og profesjonsinnretning.

Kontaktinformasjon til Dronning Mauds Minne Høgskolen

Dronning Mauds Minne Høgskolen

Thoning Owesensgt. 18
7044 Trondheim

Tlf: 73 80 52 00
Fax 73 80 52 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!