Bachelor

Barnehagelærerutdanning (deltid)

Varighet
4 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
4 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Barnehagelærerutdanning (deltid)

Barnehagelærerutdanningen er bygd opp som et tverrfaglig profesjonsstudium, der innholdet er organisert i følgende seks tverrfaglige kunnskapsområder: - Barns utvikling, lek og læring - Natur, helse og bevegelse - Samfunn, religion, livssyn og etikk - Kunst, kultur og kreativitet - Språk, tekst og matematikk - Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid I 4. studieår kommer et fordypningsemne og arbeid med en bacheloroppgave knyttet til denne fordypningen. Deltidsstudenter kan søke andre fordypninger som tilbys 3.års heltidsstudenter, men velger de en annen fordypning må de følge denne som heltidsstudenter. I utdanningen er pedagogikk et sentralt og sammenbindende fag, som har et særlig ansvar for utdanningens progresjon og profesjonsinnretning.
Dronning Mauds Minne Høgskolen
Thoning Owesensgt. 18
7044 Trondheim

Dronning Mauds Minne Høgskole 

Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) ble grunnlagt i 1947, og er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave. Ved DMMH finner du ca. 1400 studenter og 150 ansatte.  DMMH arbeider aktivt for å ivareta barns...

Les mer og vis alle utdanninger ved Dronning Mauds Minne Høgskolen

Highlights