Vis studentum.no som: Mobil

Barns språkutvikling og språklæring

Dronning Mauds Minne Høgskolen
Sammendrag
Kortere studier
Trondheim
2 semestre
Deltid

Barns språkutvikling og språklæring

En pedagogisk utfordring er hvordan alle barns språktilegnelse kan fremmes i en sammensatt barnehagekontekst. I dette studiet gis kompetanse til å møte denne utfordringen med basis i teorier og nyere forskning på feltet. Diskusjon av hva som kan forstås som kvalitet i språkarbeidet, både i et teoretisk og et praktisk perspektiv, står sentralt. Forståelser av barnehagens språkmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidig samspill, vektlegges. Kvalitetsbegrepet i barnehagen vil videre ses i relasjon til ulike tematikker som dekkes av paraplybetegnelsen språkmiljø, slik som samtaler med barn, barnelitteraturens potensial, flerspråklighet i barnehagehverdagen, barns lek, tidlige signaler på språkvansker og autismespekteret, musikalsk samhandling og kommunikasjon, poetiske tekster og digitale hverdag. Disse tematikkene er eksempler på innganger til å vurdere og styrke barnehagens pedagogiske

Dronning Mauds Minne Høgskolen

Dronning Mauds Minne Høgskole 

Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) ble grunnlagt i 1947, og er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave. Ved DMMH finner du ca. 1400 studenter og 150 ansatte. 

DMMH arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet. Studentperspektivet står høyt i høgskolehverdagen. Høgskolen har som mål å utdanne kompetente og reflekterte barnehagelærere og ledere som skal møte barna med respekt og veilede dem i dannelsesprosessen.

Engasjement, dialog og mangfold er stikkord som kjennetegner høgskolen Dronning Mauds Minne.

Praktisk og teoretisk undervisning

Høgskolen legger stor vekt på å kombinere teori og praksis, og ønsker å bidra til både faglig og personlig utvikling, gjennom et godt sosialt miljø og en tett oppfølging av studentene. I tillegg til teoretisk og praktisk undervisning, driver høgskolen en utstrakt forsknings- og utviklingsvirksomhet knyttet til barnehagefeltet, blant annet gjennom høgskolens egenoppdragsenhet.

DMMH driver også et aktivt internasjonalt arbeid både ved utveksling av studenter og lærere, nettverkssamarbeid, FoU-samarbeid og utdanningssamarbeid.

Vis alle utdanninger fra Dronning Mauds Minne Høgskolen

Kontaktinformasjon til Dronning Mauds Minne Høgskolen

Dronning Mauds Minne Høgskolen

Thoning Owesensgt. 18
7044 Trondheim

Tlf: 73 80 52 00
Fax 73 80 52 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!