Barnehagepedagogikk, del 1

Dronning Mauds Minne Høgskolen
Sammendrag
Kortere studier
Trondheim
2 semestre
Deltid

Barnehagepedagogikk, del 1

Studiet Barnehagepedagogikk del 1 og 2, på tilsammen 60 stp., er rettet mot pedagoger uten førskole-/barnehagelærerutdanning, som ønsker å kvalifisere seg for stillinger som barnehagelærer, pedagogisk leder eller styrer i barnehage.

Barnehagepedagogikk Del 1 (30 stp.) inngår som del av videreutdanningen i Barnehagepedagogikk som består av følgende to atskilte enheter: Del 1: Barnehagepedagogikk (30 stp) Del 2: Småbarnspedagogikk (30 stp) Studiet er inndelt i følgende tre temaområder: Barns utvikling, lek og læring Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid Didaktiske perspektiv i barnehagen God pedagogisk ledelse er en forutsetning for kvalitet i barnehagens innhold. Å lede en pedagogisk virksomhet for barn krever evne til å analysere og vurdere barnehagens totale miljø og lokale betingelser. Det kreves bevissthet om kvalitet og hvilke kvalitetskriterier som gjelder spesifikt for den enkelte barnehage. Studiet vektlegger evnen til å vurdere og dokumentere

Kontaktinformasjon til Dronning Mauds Minne Høgskolen

Dronning Mauds Minne Høgskolen

Thoning Owesensgt. 18
7044 Trondheim

Tlf: 73 80 52 00
Fax 73 80 52 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!