Vis studentum.no som: Mobil

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Levanger
Sammendrag
Fagskole
Levanger
60.0 studiepoeng
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Nettbasert med samlinger

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen

Arbeid med de yngste barna i barnehagen

Deltidsstudiet Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer der de yngste barna er.
Studiets målsetting er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, og som kan samarbeide med barn, personale og foreldre til beste for barnet.

Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe. De yngste barna trenger trygghet og nærhet for å kunne utvikle seg og utforske verden. Det er derfor viktig med voksenpersoner som innehar kunnskapen om de yngste barnas særegenheter, samt ser betydningen av trygghet for barns læring, væremåte og trivsel.

Hvem passer utdanningen for?

Utdanningen passer for barne- og ungdomsarbeidere eller personer med tilsvarende realkompetanse ansatt i barnehage. Studiet er yrkesrettet og praksisrelatert og foregår i et samspill mellom praktiske erfaringer og relevant teori.

Samlingsbasert studium

Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium over to år med styrt progresjon. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren.

Nettbasert/fysisk samling: 

Disse samlingene kan gjennomføres fysisk på skolen, men kan også gjennomføres nettbasert dersom fysisk oppmøte ikke er mulig. Forelesninger disse dagene blir streamet og oppgaver kan gjennomføres i etterkant dersom du ikke har mulighet til å delta på samlingen. 

Asynkron samling:

Videoforelesning, gruppearbeid, individuelt arbeid som gjennomføres når studentene selv har anledning. Ikke krav om fysisk oppmøte eller deltakelse i sanntid. 

Selv om ikke hele klassen møtes fysisk på skolen hver uke, vil du likevel være en del av et klassemiljø og vil bli kjent med lærer og medstudenter gjennom nettsamlinger, digitale diskusjonsforum og gruppeoppgaver.

For kontakt eller mer informasjon om Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

1. Opptakskrav til fagskolen er:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning. Informasjon om hvilke kompetanser som gir rett til opptak på den enkelte utdanning finnes i de enkelte studieplaner.

b) Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende kompetanse som i a) etter gjennomført realkompetansevurdering. Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søkeren fremlegge dokumentasjon på realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene.

c) For enkelte studier kan studiekompetanse være opptaksgrunnlag. 

2. For enkelte studier kan det være avvikende opptakskrav. Det henvises til de respektive studieplaner. 

3. Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av det påfølgende semesteret. Studieplassen gis på vilkår av bestått prøve.

4. Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. §2-12.

5.Studenter med opptak på visse vilkår som ikke oppfyller opptakskravene i løpet av første semester etter opptak, mister studieplassen og studieretten.

Studiefakta, Tittel m.m

60 studiepoeng vil gi graden Fagskolegrad ved fullført og bestått studium. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Levanger

Trøndelag høyere yrkesfagskole, THYF Levanger, er samlokalisert med Levanger videregående skole som ligger i Levanger sentrum. Vi tilbyr 1-årige, høyere yrkesfaglige utdanninger, som gjennomføres på deltid og samlingsbasert over 2 år (60 studiepoeng).

THYF avd. Levanger har utdanning innen helsefag og oppvekstfag og tilbyr følgende utdanninger:

Helsefag (60 studiepoeng):

  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  • Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Barsel- og barnepleie
  • Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

Oppvekstfag (60 studiepoeng):

  • Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehage

Studiene er lagt over to år som gir halv studieprogresjon. Dette gir muligheter for å kombinere jobb og studier. Samlingene organiseres med gjennomsnittlig 3-4 samlinger pr mnd. Studiet består av avsluttende emner samt veiledet praksis på 300 timer. Praksis kan avvikles som ordinær praksisutplassering eller som prosjekt på egen arbeidsplass (relevant arbeidsplass).

Vis alle utdanninger fra Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Levanger

Kontaktinformasjon til Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Levanger

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Levanger

Besøksadresse:
Kirkegata 1
7600 Levanger

Tlf: 74 17 40 00
Mobil 991 09 773
web.trondelagfylke.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!