Vis studentum.no som: Mobil

Norsk Barnebokinstitutt

Norsk Barnebokinstitutt

Norsk barnebokinstitutt (NBI) ble stiftet i 1979, og samler og utvikler kunnskap om barne- og ungdomslitteratur. NBI arbeider for å styrke forskningen på fagfeltet, underviser i barne- og ungdomslitteratur og driver forfatterutdanning, formidlings- og informasjonsvirksomhet. 

Instituttet står til rådighet for alle som er opptatt av barnelitteraturens særpreg og betydning, og brukes aktivt av lærere, studenter, bibliotekarer og forskere samt kritikere, journalister, forlag og illustratører.

Norsk Barneboksinstitutt holder til i bygget "Halvbroren" i Observatoriegate 1B i Oslo (på nedsiden av Nasjonalbiblioteket på Solli Plass).

Utdanningstilbud

Forfatterutdanningen ved NBI er landets eneste forfatterutdanning spesielt rettet mot dem som ønsker å skrive for barn og unge. Utdanningen startet som et prøveprosjekt i 2006, med varighet til 2009. Forfatterutdanningen er nå et permanent tilbud ved NBI.

Det tas opp 12 studenter som vurderes på grunnlag av innsendte tekster. Blant disse er det avsatt to studentplasser med stipend til søkere med bakgrunn fra Asia, Midtøsten, Afrika eller Latin-Amerika.

Ved siden av forfatterutdanningen, tilbyr Norsk Barneboksinstitutt også følgende utdanninger:

  • Prosjekt Fordypning i scenetekst
  • Faglitteratur for barn og unge
  • NOR1302 - Nordisk barne- og ungdomslit. 1
  • Prosjekt Fordypning i scenetekst

Samarbeid med høgskoler og universiteter

Norsk barnebokinstitutt jobber for å styrke forskningen på barnebokfeltet. Instituttet samarbeider med høgskoler og universiteter om ulike forskningsprosjekter og nettverkssamlinger, arrangerer åpne forskningsforedrag og hjelper studenter og forskere med å finne relevant primær- og sekundærlitteratur til deres prosjekter.


Utdanninger

Forfatterutdanning Oslo

Vis alle

Kontakt skolen

Norsk Barnebokinstitutt

Observatoriegaten 1 B
0203 Oslo

Tlf: 23 13 13 70
barnebokinstituttet.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!