Master

Master i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Vår 2024 Se detaljer
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Vår 2024 Se detaljer

Master i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling

Masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling

Som masterstudent ved Norsk barnebokinstitutt får du spisskompetanse i å skrive for barn og unge, og i å formidle litterære uttrykk til målgruppene

Det NOKUT-akkrediterte Masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling har som mål å utdanne nytenkende forfattere med litterær innsikt. Studentene får fordype seg i egne prosjekter samtidig som de eksperimenterer med både sjanger og plattform. De leser og drøfter hverandres prosjekter underveis i skriveprosessen, de utforsker ulike og nye måter å formidle litteratur på til barn og unge, og de reflekterer rundt og dokumenterer arbeidet. Studentene får tett oppfølging og veiledning fra våre undervisere.

Masterstudentene ved Norsk barnebokinstitutt vil få spisskompetanse i å skrive og formidle litteratur for barn og unge, og vi ønsker at kandidatene bidrar til faglig utvikling på barne- og ungdomslitteraturfeltet. For å oppnå dette bør studentgruppen bestå av et mangfold av stemmer.  Vi ønsker oss søkere med mange ulike erfaringer.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Vår 2024

  • Klasserom
  • Oslo

Opptakskrav/Søknad

Studiet bygger på en 3-årig bachelorgrad eller likeverdig utdanning (180 studiepoeng), hvorav minst 80 studiepoeng skal være avlagt innenfor mastergradens fagområde (for eksempel skrivekunst, film, dramaturgi, barne- og ungdomslitteratur, nordisk litteratur, fremmedspråkslitteratur, allmenn litteraturvitenskap, formidling, skuespillerfag). Andre dokumenterte kvalifikasjoner kan i spesielle tilfeller godkjennes som likeverdig med inntil 80 studiepoeng. Det kan for eksempel være erfaring med barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling til barn og unge.

Norsk Barnebokinstitutt
Observatoriegaten 1 B
0203 Oslo

Norsk barnebokinstitutt (NBI) ble stiftet i 1979, og samler og utvikler kunnskap om barne- og ungdomslitteratur. NBI arbeider for å styrke forskningen på fagfeltet, underviser i barne- og ungdomslitteratur og driver forfatterutdanning, formidlings- og informasjonsvirksomhet.  Instituttet står til rådighet for...

Les mer og vis alle utdanninger ved Norsk Barnebokinstitutt

Highlights