Vis studentum.no som: Mobil

Forfatterutdanning

Norsk Barnebokinstitutt
Sammendrag
Deltid
2 år (samlingsbasert)
Universitet og høgskole
Oppstart: Kontakt Norsk Barnebokinstitutt - Oslo
Søknadsfrist: 15. mai
Ja

Forfatterutdanning

Forfatterutdanning

Drømmer du om å skrive barnebøker? Da bør du se hit! Norsk Barnebokinstitutt (NBI) er landets eneste forfatterutdanning spesielt rettet mot dem som ønsker å skrive for barn og unge.

Forfatterutdanningen ved NBI er toårig, og det tas opp 12 studenter på bakgrunn av innsendt tekst. Utdanningen er samlingsbasert, med i alt 22 samlinger som hver går over tre dager (torsdag-lørdag). Samlingene finner sted i Norsk Barnebokinstitutts lokaler i Oslo.

Hvorfor velge forfatterutdanningen ved Norsk Barnebokinstitutt?

Velger du forfatterutdanningen ved NBI, vil du møte en utdanning som

 • legger vekt på å utvikle nye forfatterskap
 • vil heve den kunstneriske kompetansen til framtidige forfattere og formidlere av barne- og ungdomslitteratur
 • legger vekt på å utvikle kunstnerisk og litterær bevissthet, og gi forfatterfaglig kompetanse og bedre muligheter for å kunne utøve forfatteryrket
 • vil gi kompetanse til annet beslektet arbeid, først og fremst innenfor litteraturformidling og medievirksomhet

Opptakskrav/Søknad

Studentene tas opp på grunnlag av innsendt tekst. Interesse for litteraturformidling styrker en søknad med kvalifisert tekst. 

Opptak er basert på allmenn studiekompetanse, og det kreves ingen formell utdanning utover dette. Søkere som er aktuelle for opptak må dokumentere allmenn studiekompetanse.

Opptak foretas av en komité på tre personer med akademisk og kunstnerisk litterær kompetanse, som gjør en skjønnsmessig vurdering av den enkelte søkers innsendte tekster. Det gis ikke anledning til å anke avgjørelse/avslag om opptak.

Søknaden skal inneholde:

 • Opplysninger om deg selv: CV med navn, alder, yrke, adresse, telefon, e-postadresse
 • Dine målsettinger med utdanningen og motivasjon for å søke
 • Egenskrevne tekster: Hvis du velger å sende inn prosatekster: Minst en, maks tre tekster, til sammen ca 15 sider. // Hvis du velger å sende inn poesi: Til sammen 8 -10 s // Hvis du velger å sende inn både prosa og poesi: 2 prosatekster og selvvalgt antall poesitekster, til sammen ca 15 s.

Skjønnlitterære søknadstekstene settes med halvannen linjeavavstand.

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju før endelig opptak.

Studiefakta, Tittel m.m

Forfatterutdanningen ved NBI er NOKUT-godkjent.

Norsk Barnebokinstitutt

Norsk Barnebokinstitutt

Norsk Barnebokinstitutt

Norsk barnebokinstitutt (NBI) ble stiftet i 1979, og samler og utvikler kunnskap om barne- og ungdomslitteratur. NBI arbeider for å styrke forskningen på fagfeltet, underviser i barne- og ungdomslitteratur og driver forfatterutdanning, formidlings- og informasjonsvirksomhet. 

Instituttet står til rådighet for alle som er opptatt av barnelitteraturens særpreg og betydning, og brukes aktivt av lærere, studenter, bibliotekarer og forskere samt kritikere, journalister, forlag og illustratører.

Norsk Barneboksinstitutt holder til i bygget "Halvbroren" i Observatoriegate 1B i Oslo (på nedsiden av Nasjonalbiblioteket på Solli Plass).

Utdanningstilbud

Forfatterutdanningen ved NBI er landets eneste forfatterutdanning spesielt rettet mot dem som ønsker å skrive for barn og unge. Utdanningen startet som et prøveprosjekt i 2006, med varighet til 2009. Forfatterutdanningen er nå et permanent tilbud ved NBI.

Det tas opp 12 studenter som vurderes på grunnlag av innsendte tekster. Blant disse er det avsatt to studentplasser med stipend til søkere med bakgrunn fra Asia, Midtøsten, Afrika eller Latin-Amerika.

Ved siden av forfatterutdanningen, tilbyr Norsk Barneboksinstitutt også følgende utdanninger:

 • Prosjekt Fordypning i scenetekst
 • Faglitteratur for barn og unge
 • NOR1302 - Nordisk barne- og ungdomslit. 1
 • Prosjekt Fordypning i scenetekst

Samarbeid med høgskoler og universiteter

Norsk barnebokinstitutt jobber for å styrke forskningen på barnebokfeltet. Instituttet samarbeider med høgskoler og universiteter om ulike forskningsprosjekter og nettverkssamlinger, arrangerer åpne forskningsforedrag og hjelper studenter og forskere med å finne relevant primær- og sekundærlitteratur til deres prosjekter.

Vis alle utdanninger fra Norsk Barnebokinstitutt

Kontaktinformasjon til Norsk Barnebokinstitutt

Norsk Barnebokinstitutt

Observatoriegaten 1 B
0203 Oslo

Tlf: 23 13 13 70
barnebokinstituttet.no

Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!