Forfatterutdanning

Norsk Barnebokinstitutt
Sammendrag
Universitet og høgskole
Nettstudier, Oslo
2 år (samlingsbasert)
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst 2023
Nettbasert med samlinger

Forfatterutdanning

Forfatterutdanning

Drømmer du om å skrive barnebøker? Da bør du se hit! Norsk Barnebokinstitutt (NBI) er landets eneste forfatterutdanning spesielt rettet mot dem som ønsker å skrive for barn og unge.

Forfatterutdanningen i skrivekunst og litteraturformidling er et deltidsstudium på bachelornivå. Det er rettet mot dem som ønsker å skrive for barn og unge. Studiet er toårig, samlingsbasert, og det tas opp inntil 15 studenter på bakgrunn av innsendt tekst, motivasjonsbrev og intervju. Studiet gir rett til lån i Statens Lånekasse. Ved bestått avsluttende eksamen gir studiet 60 studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium, med arbeidsmengde tilsvarende halvparten av et fulltidsstudium.

Utdanningen legger til rette for at studentene kan være i fast arbeid eller studere ved siden av. Utdanningen har i alt 22 samlinger som hver går over tre dager (torsdag-lørdag). Studentene arbeider med flere ulike oppgaver mellom samlingene, som finner sted i Norsk barnebokinstitutts lokaler i Oslo.

Etter endt studium skal studenten ha

 • Kunnskaper om skrivekunstneriske prosesser
 • Kunnskaper om barnelitteraturens estetikk, virkemidler og egenart
 • Kunnskaper om barnelitteraturens historie, utvikling, medier og sjangre
 • Kunnskaper om litteraturformidling til barn og ungdom
 • Kunnskaper om forskningsområdene barne- og ungdomslitteratur og litteraturformidling
 • Ferdigheter i å skrive ulike sjangre
 • Ferdigheter i å skrive fram sin barne- og ungdomslitterære forfatterstemme
 • Ferdigheter i å analysere og drøfte barne- og ungdomslitteratur
 • Ferdigheter i å redegjøre for sine skrivekunstneriske valg
 • Ferdigheter i å orientere seg i de barne- og ungdomslitterære fag-, forsknings- og formidlingsfeltene
 • Ferdigheter i å formidle barne- og ungdomslitteratur til barn og ungdom

Etter endt studium skal studenten

 • Kunne planlegge, utføre og drøfte litterære skriveprosjekter
 • Være godt orientert i samtidens barne- og ungdomslitteratur
 • Kunne planlegge og gjennomføre egne prosjekter i litteraturformidling til barn og ungdom

Studiefakta, Tittel m.m

Forfatterutdanningen ved NBI er NOKUT-godkjent.

Kontaktinformasjon til Norsk Barnebokinstitutt

Norsk Barnebokinstitutt

Observatoriegaten 1 B
0203 Oslo

Tlf: 23 13 13 70

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!