Vis studentum.no som: Mobil

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

HVL er i dag en av landets største utdanningsinstitusjoner, med campuser i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og på Stord. Studentmiljøene er aktive og inkluderende, med aktiviteter for enhver smak.


Utdanninger

Forkurs Sted
Forkurs til ingeniørutdanning Flere studiesteder (2)
Årsstudium
Engelsk - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Historie - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Idrett - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Jus - Årsstudium Sogndal
Kunst og håndverk - Årsstudium Stord
Logistikk - Årsstudium Bergen
Musikk - Årsstudium Stord
Personlig trener - Årsstudium Sogndal
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - Årsstudium Flere studiesteder (3)
Samfunnsfag - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Ungdomssosiologi - Årsstudium Sogndal
Bachelor
Automatisering med robotikk (inkludert Y-vei) - Bachelor Flere studiesteder (3)
Barnehagelærer, arbeidsplassbasert - Bachelor Haugesund
Barnehagelærerutdanning - Bachelor Flere studiesteder (3)
Barnehagelærerutdanning, deltid - Bachelor Flere studiesteder (2)
Barnevern - Bachelor Sogndal
Bioingeniør - Bachelor Bergen
Branningeniør - Bachelor Haugesund
Byggingeniør (inkludert Y-vei) - Bachelor Flere studiesteder (2)
Dataingeniør - Bachelor Bergen
Drama og anvendt teater - Bachelor Bergen
Eiendomsmegling - Bachelor Sogndal
Elektronikkingeniør - Bachelor Bergen
Elkraftteknikk (inkludert Y-vei) - Bachelor Flere studiesteder (2)
Energiteknologi - Bachelor Bergen
Ergoterapi - Bachelor Bergen
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag - Bachelor Bergen
Faglærer i musikk - Bachelor Flere studiesteder (2)
Folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet - Bachelor Bergen
Fornybar energi - Bachelor Sogndal
Friluftsliv - Bachelor Sogndal
Fysioterapi - Bachelor Bergen
Geologi og geofare - Bachelor Sogndal
Havteknologi - Bachelor Flere studiesteder (3)
Historie - Bachelor Sogndal
Idrett og kroppsøving - Bachelor Sogndal
Idrett, fysisk aktivitet og helse - Bachelor Sogndal
Informasjonsteknologi - Bachelor Flere studiesteder (2)
Kjemiingeniør (akvakultur, miljø- og prosessteknologi) - Bachelor Bergen
Kommunikasjonsingeniør - Bachelor Bergen
Kvalitets- og HMS-ingeniør - Bachelor Haugesund
Landmåling og eiendomsdesign - Bachelor Bergen
Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur - Bachelor Sogndal
Marinteknikk - Bachelor Bergen
Maritime Management - Bachelor Flere studiesteder (4)
Maskiningeniør (Allmenn maskinteknikk) - Bachelor Flere studiesteder (3)
Musikk: Community music - Bachelor Stord
Natur- og opplevelsesbasert reiseliv - Bachelor Sogndal
Nautikk - Bachelor Haugesund
Nautikk, Y-vei - Bachelor Haugesund
Produksjonsteknikk - Bachelor Bergen
Radiografi - Bachelor Bergen
Reiselivsledelse - Bachelor Sogndal
Sosialt arbeid - Bachelor Flere studiesteder (2)
Sosiologi - ungdomssosiologi - Bachelor Sogndal
Sykepleie - Bachelor Flere studiesteder (4)
Tegnspråk og tolking - Bachelor Bergen
Vernepleie - Bachelor Flere studiesteder (2)
Økonomi og administrasjon - Bachelor Flere studiesteder (3)
Økonomi og jus - Bachelor Sogndal
Master, 2 år
Areal og eiendom - Master Bergen
Barne- og ungdomslitteratur - Master Bergen
Barnehagekunnskap - Master Bergen
Brannsikkerhet - Master Haugesund
Climate Change Management - Master Sogndal
Dramapedagogikk og anvendt teater - Master Bergen
Energi - Master Bergen
Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø - Master Bergen
Havteknologi - Master Bergen
Idrettsvitenskap - Master Sogndal
IKT i læring - Master Flere studiesteder (2)
Innovasjon og entreprenørskap - Master Bergen
Innovasjon og ledelse - Master Bergen
Jordmorfag - Master Bergen
Klinisk fysioterapi - Master Bergen
Klinisk helse- og omsorgsvitenskap - Master Flere studiesteder (2)
Klinisk sykepleie - Anestesisykepleie - Master Flere studiesteder (3)
Klinisk sykepleie - Barnesykepleie - Master Bergen
Klinisk sykepleie - Diabetessykepleie - Master Bergen
Klinisk sykepleie - Helsesykepleier - Master Bergen
Klinisk sykepleie - Intensivsykepleie - Master Flere studiesteder (3)
Klinisk sykepleie - Kardiologisk sykepleie - Master Bergen
Klinisk sykepleie - Operasjonssykepleie - Master Flere studiesteder (3)
Kreative fag og læreprosesser - Master Stord
Kunnskapsbasert praksis i helsefag - Master Flere studiesteder (2)
Læring og undervisning - Master Flere studiesteder (2)
Maritime operasjoner - Master Haugesund
Musikkpedagogikk - Master Bergen
Organisasjon og ledelse - Master Flere studiesteder (3)
Programutvikling - Master Bergen
Psykisk helse- og rusarbeid - Master Bergen
Samfunnsarbeid - Master Bergen
Samfunnsfagdidaktikk - Master Bergen
Samhandling innen helse- og sosialtjenester - Master Førde
Spesialpedagogikk - Master Sogndal
Undervannsteknologi - Master Flere studiesteder (2)
Undervisningsvitenskap - Master Bergen
Master, 5 år
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Flere studiesteder (3)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn Flere studiesteder (3)

Vis alle

Kontakt skolen

Høgskulen på Vestlandet

Bergen

Tlf: 55 58 58 00


Omtaler

Gjennomsnittsrangering: 5

Basert på 1 omtaler

Rami Roseland
(5)
Hei, Jeg heter Rami Roseland og er bosatt i Hamar. I forbindelse med videre utdanning som Nautikk - bachelor vil jeg gjerne ha et møte med en av deres rådgivere/veiledere på Høgskolen på Vestlandet. Jeg skal være i Haugesund den 28.08.2019 og jeg håper at jeg får snakke med en av deres rådgivere eller veiledere denne dagen. Jeg skal også ha m...
Vis hele omtalen
OMTALER
Omtale av skolen
(5,0)
Basert på 1 omtaler