Vis studentum.no som: Mobil

Høgskolen på Vestlandet

Den 1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane til den nye Høgskulen på Vestlandet. Dette blir en av landets største høgskoler, med rundt 16 000 studenter og studiesteder i Sogndal, Førde, Bergen, Stord og Haugesund.


Utdanninger

Forkurs Sted
Ingeniør forkurs Flere studiesteder (2)
Årsstudium
Engelsk Flere studiesteder (2)
Idrett Flere studiesteder (2)
Jus Sogndal
Kunst og håndverk Stord
Logistikk Bergen
Musikk Stord
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Flere studiesteder (4)
Ungdomssosiologi - Årsstudium Sogndal
Bachelor
Barnehagelærer - Bachelor Flere studiesteder (3)
Barnevern - Bachelor Sogndal
Bioingeniør - Bachelor Bergen
Branningeniør - Bachelor Haugesund
Bygg- og anleggsingeniør - Bachelor Flere studiesteder (2)
Dataingeniør - Bachelor Bergen
Drama Bergen
Eiendomsmegling - Bachelor Sogndal
Elektroingeniør Flere studiesteder (4)
Ergoterapi - Bachelor Bergen
Faglærer i musikk - Bachelor Stord
Folkehelsearbeid - Bachelor Bergen
Fornybar energi - Bachelor Sogndal
Friluftsliv - Bachelor Sogndal
Fysioterapi - Bachelor Bergen
Geologi og geofare - Bachelor Sogndal
Havteknologi - Bachelor Flere studiesteder (2)
Historie - Bachelor Sogndal
Idrett, fysisk aktivitet og helse Sogndal
Idrett og kroppsøving Sogndal
Informasjonsteknologi - Bachelor Flere studiesteder (2)
Ingeniør - tresemesterordning Flere studiesteder (2)
Kjemiingeniør - Bachelor Bergen
Landmåling og eiendomsdesign - Bachelor Bergen
Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur - Bachelor Sogndal
Marinteknikk - Bachelor Bergen
Maskiningeniør - Bachelor Flere studiesteder (4)
Nautikk - Bachelor Haugesund
Nautikkutdanning (sjøoffiser) Y-vei Haugesund
Produksjonsteknikk - Bachelor Bergen
Radiografi - Bachelor Bergen
Reiselivsleiing - Bachelor Sogndal
Samfunnsfag - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Sosialt arbeid - Bachelor Flere studiesteder (2)
Sosiologi - ungdomssosiologi - Bachelor Sogndal
Sykepleie - Bachelor Flere studiesteder (4)
Tegnspråk og tolking - Bachelor Bergen
Vernepleie - Bachelor Flere studiesteder (2)
Økonomi og administrasjon - Bachelor Flere studiesteder (3)
Økonomi og jus - Bachelor Sogndal
Master, 2 år
Barne- og ungdomslitteratur - Master Bergen
Dramapedagogikk og anvendt teater - Master Bergen
Idrettsvitenskap Sogndal
IKT i læring - Master Flere studiesteder (2)
Klinisk fysioterapi - Master Bergen
Klinisk helse- og omsorgsvitenskap - Master Flere studiesteder (2)
Klinisk sykepleie - Anestesisjukepleie Flere studiesteder (3)
Kommunikasjonssystemer - Master Bergen
Kreative fag og læreprosesser - Master Stord
Kunnskapsbasert praksis i helsefag - Master Bergen
Læring og undervisning - Master Sogndal
Musikkpedagogikk - Master Bergen
Organisasjon og ledelse - Master Bergen
Programutvikling - Master Bergen
Samfunnsarbeid - Master Bergen
Samhandling innan helse- og sosialtenester - Master Sogndal
Undervannsteknologi - Master Bergen
Undervisningsvitenskap - Master Bergen
Master, 5 år
Grunnskolelærer 1.-7. trinn - Heltid Flere studiesteder (3)
Grunnskolelærer 5.-10. trinn Flere studiesteder (3)
Videre- og etterutdanning
Barnehagepedagogikk - Videreutdanning Bergen

Vis alle

Kontakt skolen

Høgskulen på Vestlandet

Bergen

Tlf: 55 58 58 00