Vis studentum.no som: Mobil

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

HVL er i dag en av landets største utdanningsinstitusjoner, med campuser i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og på Stord. Studentmiljøene er aktive og inkluderende, med aktiviteter for enhver smak.


Utdanninger

Forkurs Sted
Forkurs til ingeniørutdanning Flere studiesteder (2)
Årsstudium
Engelsk - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Historie - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Idrett - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Jus - Årsstudium Sogndal
Kunst og håndverk - Årsstudium Stord
Logistikk - Årsstudium Bergen
Musikk - Årsstudium Stord
Personlig trener - Årsstudium Sogndal
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - Årsstudium Flere studiesteder (3)
Samfunnsfag - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Ungdomssosiologi - Årsstudium Sogndal
Bachelor
Automatisering med robotikk (inkludert Y-vei) - Bachelor Flere studiesteder (3)
Barnehagelærer, arbeidsplassbasert - Bachelor Haugesund
Barnehagelærerutdanning - Bachelor Flere studiesteder (3)
Barnehagelærerutdanning, deltid - Bachelor Flere studiesteder (2)
Barnevern - Bachelor Sogndal
Bioingeniør - Bachelor Bergen
Branningeniør - Bachelor Haugesund
Byggingeniør (inkludert Y-vei) - Bachelor Flere studiesteder (2)
Dataingeniør - Bachelor Bergen
Drama og anvendt teater - Bachelor Bergen
Eiendomsmegling - Bachelor Sogndal
Elektronikkingeniør - Bachelor Bergen
Elkraftteknikk (inkludert Y-vei) - Bachelor Flere studiesteder (2)
Energiteknologi - Bachelor Bergen
Ergoterapi - Bachelor Bergen
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag - Bachelor Bergen
Faglærer i musikk - Bachelor Flere studiesteder (2)
Folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet - Bachelor Bergen
Fornybar energi - Bachelor Sogndal
Friluftsliv - Bachelor Sogndal
Fysioterapi - Bachelor Bergen
Geologi og geofare - Bachelor Sogndal
Havteknologi - Bachelor Flere studiesteder (3)
Historie - Bachelor Sogndal
Idrett og kroppsøving - Bachelor Sogndal
Idrett, fysisk aktivitet og helse - Bachelor Sogndal
Informasjonsteknologi - Bachelor Flere studiesteder (2)
Kjemiingeniør (akvakultur, miljø- og prosessteknologi) - Bachelor Bergen
Kommunikasjonsingeniør - Bachelor Bergen
Kvalitets- og HMS-ingeniør - Bachelor Haugesund
Landmåling og eiendomsdesign - Bachelor Bergen
Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur - Bachelor Sogndal
Marinteknikk - Bachelor Bergen
Maritime Management - Bachelor Flere studiesteder (4)
Maskiningeniør (Allmenn maskinteknikk) - Bachelor Flere studiesteder (3)
Musikk: Community music - Bachelor Stord
Natur- og opplevelsesbasert reiseliv - Bachelor Sogndal
Nautikk - Bachelor Haugesund
Nautikk, Y-vei - Bachelor Haugesund
Produksjonsteknikk - Bachelor Bergen
Radiografi - Bachelor Bergen
Reiselivsledelse - Bachelor Sogndal
Sosialt arbeid - Bachelor Flere studiesteder (2)
Sosiologi - ungdomssosiologi - Bachelor Sogndal
Sykepleie - Bachelor Flere studiesteder (4)
Tegnspråk og tolking - Bachelor Bergen
Vernepleie - Bachelor Flere studiesteder (2)
Økonomi og administrasjon - Bachelor Flere studiesteder (3)
Økonomi og jus - Bachelor Sogndal
Master, 2 år
Areal og eiendom - Master Bergen
Barne- og ungdomslitteratur - Master Bergen
Barnehagekunnskap - Master Bergen
Brannsikkerhet - Master Haugesund
Climate Change Management - Master Sogndal
Dramapedagogikk og anvendt teater - Master Bergen
Energi - Master Bergen
Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø - Master Bergen
Havteknologi - Master Bergen
Idrettsvitenskap - Master Sogndal
IKT i læring - Master Flere studiesteder (2)
Innovasjon og entreprenørskap - Master Bergen
Innovasjon og ledelse - Master Bergen
Jordmorfag - Master Bergen
Klinisk fysioterapi - Master Bergen
Klinisk helse- og omsorgsvitenskap - Master Flere studiesteder (2)
Klinisk sykepleie - Anestesisykepleie - Master Flere studiesteder (3)
Klinisk sykepleie - Barnesykepleie - Master Bergen
Klinisk sykepleie - Diabetessykepleie - Master Bergen
Klinisk sykepleie - Helsesykepleier - Master Bergen
Klinisk sykepleie - Intensivsykepleie - Master Flere studiesteder (3)
Klinisk sykepleie - Kardiologisk sykepleie - Master Bergen
Klinisk sykepleie - Operasjonssykepleie - Master Flere studiesteder (3)
Kreative fag og læreprosesser - Master Stord
Kunnskapsbasert praksis i helsefag - Master Flere studiesteder (2)
Læring og undervisning - Master Flere studiesteder (2)
Maritime operasjoner - Master Haugesund
Musikkpedagogikk - Master Bergen
Organisasjon og ledelse - Master Flere studiesteder (3)
Programutvikling - Master Bergen
Psykisk helse- og rusarbeid - Master Bergen
Samfunnsarbeid - Master Bergen
Samfunnsfagdidaktikk - Master Bergen
Samhandling innen helse- og sosialtjenester - Master Førde
Spesialpedagogikk - Master Sogndal
Undervannsteknologi - Master Flere studiesteder (2)
Undervisningsvitenskap - Master Bergen
Master, 5 år
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Flere studiesteder (3)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn Flere studiesteder (3)

Vis alle

Kontakt skolen

Høgskulen på Vestlandet

Bergen

Tlf: 55 58 58 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!