Årsstudium

Engelsk

Varighet
1 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Engelsk

Kvifor studere engelsk?

Engelsk er eit verdsspråk, og gjennom å studere engelsk får du innsikt i språk, litteratur, historie og samfunnstilhøve i den engelsktalande verda, betrar dine eigne språkferdigheiter og tileignar deg god tekstkompetanse. Dette er sentrale ferdigheiter i mange yrke og studiar. Studiet gir kunnskap om litteratur og andre kulturuttrykk, historie og samfunnstilhøve og munnleg og skriftleg språkkunnskap.

Du lærer:

  • Engelsk grammatikk, fonetikk og språkhistorie
  • Å lese og analysere litterære tekstar og andre kulturutrykk ved å bruke kunnskap om sjangrar, litterære verkemiddel og andre meiningsuttrykk, og historiske og sosiale kontekstar for produksjon og mottaking
  • Å nytte engelsk munnleg og skriftleg tilpassa tema, kontekst og mottakar

Engelsk årsstudium passar godt som vidareutdanning for lærarar, og som inngang til eller tillegg til andre studiar. Engelsk årsstudium kan inngå som studiepoeng i andre utdanningar, og dannar grunnlag for å fortsette på ei bachelorutdanning innan engelsk.

Høgskulen på Vestlandet
Sogndal

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. HVL er i dag en av landets største utdanningsinstitusjoner, med campuser i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og på...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskulen på Vestlandet

Highlights