Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Samisk høgskole bleformelt åpnet 1. november 1989. Og slik ble et ønske som lenge hadde eksistert i det samisk samfunnet oppfylt, nemlig å kunne tilby samisk lærerutdanning, på samisk, og i et samisk miljø. Dette studiet ble raskt etterfulgt av flere andre samiske studier innen høyere utdanning. En egen samisk høgskole gjorde det også mulig å utvikle tilbud som resonerte med behovene i det samiske samfunnet.

Samisk undervisning og samisk forskning er både grunnlaget og premisset for aktivitetene ved Samisk høgskole. Det er grunnen til at det ofte sies at Samisk høgskole er en samisk institusjon. Tilbudene og oppgavene til Samisk høgskole har utviklet seg betydelig siden 1989, og det har gjort at Samisk høgskole har vært med på å styrke det samiske samfunnet på mange måter. Samisk høgskole har stått i bresjen, sammen med andre institusjoner, for utvikling og endringer innen samisk forskning.

Strategi 2022-2026

Samisk høyskoles visjon er

  • Et samisk universitet for fremtidens Sápmi - vi dekker kunnskapsbehovene i samiske samfunn

Strategien presenterer også hvilke verdier Samisk høyskole legger til grunn i sin virksomhet:

  • Samlende

Med et allsamisk perspektiv er Sámi allaskuvla samlende for hele Sápmi, de samiske språkene og de samiske samfunnene. Ved Sámi allaskuvla skal alle føle trygghet.

  • Fremtidsrettet

Sámi allaskuvla vandrer på kjente stier og tør samtidig å gå opp nye stier til nye områder. Sámi allaskuvla er en fremtidsrettet, modig foregangsinstitusjon både i Sápmi og i urfolkssamarbeidet.

  • Ansvarlig

Sámi allaskuvla styrker og tar ansvar for samiske språk, verdier og kunnskapsgrunnlag, og er dermed også styrkende for de samiske samfunnene.


Kontakt skolen

Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Hánnoluohkká 45
N-9529 Kautokeino

Tlf: +47 78 44 84 00
Fax +47 78 44 84 02


Highlights