Vis studentum.no som: Mobil

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskolen Telemark
Sammendrag
Utdanningsinstitutt: Fagskolen Telemark
Heltid/Deltid: Deltid
Søknadsfrist: 15. april
Type utdanning: Fagskole
Varighet: 2 år
Studielån/Stipend: Ja
Oppstart: Høst - Porsgrunn
Gå videre til: Skolens hjemmeside

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid

Gjennom denne utdanningen vil studenten øke sin kompetanse innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske problemer og ruslidelser. Dette vil skje ved bevisstgjøring om gjeldende lovverk, betydningen av tverrfaglig samarbeid og utvikling av samhandlingskompetanse. Studenten har utviklet økt trygghet i å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak sammen med brukere, på­rørende, andre etater og institusjoner m.m.

Deltid

Fagskolen Telemark tilbyr videreutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid som deltidsstudium over to år med en undervisningsdag  per uke. I tillegg kommer noe veiledning. Utdanningen er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og gir rett til lån/stipend i Lånekassen. Utdanning er gratis for studentene med unntak av skolemateriell som må dekkes av hver enkelt student. Utdanningen skal gi grunnlag for å gå direkte ut i arbeid uten ytterligere generelle opplæringstiltak.

Hvorfor fagskoleutdanning innen Psykisk helsearbeid og rusarbeid?

Helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer i årene framover. Demografisk utvikling, og samfunnsutviklingen forøvrig, gir økt etterspørsel etter alle typer helse- og omsorgstjenester, ikke minst innen psykisk helsearbeid og rusarbeid. Det er også slik at sykdomsbildet over tid har endret seg, blant annet møter helsepersonell oftere personer med sammensatte lidelser, for eksempel innenfor rus og psykiatri. Brukerne/pasientene stiller krav til kvalitet på tjenestene og muligheter for egenutvikling. Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid skal gi ansatte i sektoren spisskompetanse innen dette feltet, ved blant annet å øke forståelsen for både helsefremmende og forebyggende arbeid, rehabilitering og for sammenhenger i behandlingsforløpet.

oppbygning og organisering

Studiet har 5 emner med teoretisk innhold: ett emne med felles grunnlagsdel, tre fagspesifikke emner og et hovedprosjekt. I tillegg kommer 10 uker med praksis som eget emne. Praksis gjennomføres i 4. semester av utdanningen enten som praksisutplassering på arbeidsplasser som tilbyr helse- og omsorgstjenester til mennesker med psykiske lidelser, rusrelaterte lidelser og ROP-lidelser, tjenester som omfatter forebyggende tiltak, rehabilitering og behandling, eller som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass som er aktuelt for studenter som har sitt daglige arbeid innen fagfeltet (minimum 50 % stilling). Ved utviklingsarbeid kan studentene bidra til kompetanseutvikling på egen arbeidsplass. Studentene får synliggjort kompetansen sin og kan få andre oppgaver og økt ansvar. Veiledning i praksis er en forutsetning for å oppnå utdanningens læringsutbytte og ved begge former for praksis blir studentene fulgt opp av skolens faglærer og veileder på praksisplassen.

Hovedprosjektet (emne 5) skal være praksisrettet og konkret knyttet til gjennomført praksis samt ett eller flere temaer i utdanningens fagspesifikke emner. Studentene skal gjennom hovedprosjektet vise refleksjon og anvende relevant teori og erfaringer fra praksis.

Videre studier/jobbmuligheter

De fleste jobbene finnes innenfor den kommunale helsetjenesten. Der vil du få mer spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar. Du vil også være mer attraktiv på arbeidsmarkedet med din økte kompetanse (jfr. samhandlingsreformen).

Opptakskrav/Søknad

Krav til opptak er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/yrkeskompetanse fra studieretning for helse- og oppvekstfag, med fagbrev/yrkeskompetanse som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, helsesekretær, tannhelsesekretær, ambulansearbeider eller fotterapeut. Aktivitørutdanning gir også grunnlag for opptak. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering, dersom studenten har fem årsverk relevant yrkeserfaring og i tillegg kompetanse tilsvarende Vg3-nivå for ett av yrkene nevnt under opptakskrav. Relevant yrkeserfaring kan være arbeid fra hjemmesykepleie, sykehjem, tilrettelagte boliger, spesialisthelse-tjenesten (psykiatri og rus) og arbeid med barn og unge (barnehage, skole osv.)

Studiefakta, Tittel m.m

1-årig høyere fagskoleutdanning (60 fagskolepoeng). Etter endt utdanning blir du Fagskolekandidat i psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Telemark

Fagskolen Telemark

Fagskolen Telemark

Ønsker du å ta en teknisk fagskoleutdanning eller utdanne deg innen helse- og oppvekstfag? Fagskolen Telemark tilbyr utdanninger på heltid i Porsgrunn eller på deltid over nett.

På Fagskolen Telemark vil du inngå i et aktivt og inkluderende læringsmiljø, og bli godt rustet til å gå inn i nye roller etter endt studium. Skolen vektlegger prosjektbasert undervisning i tråd med arbeidslivets utvikling, og er opptatt av at hver enkelt student skal nå sine mål. 

Utdanningstilbud innen teknologi og helsefag

Fagskolen Telemark tilbyr syv teknologiske fag, tre helse- og oppvekstfag og flere kurs. De ulike utdanningene er som følger:

Teknologiske fag

Helse- og oppvekstfag

Mulighet for nettstudier

For deg som ønsker å studere ved siden av jobb, tilbyr Fagskolen Telemark 2-årig teknisk fagskoleutdanning som nettstøttet opplæring over 3 år. Det er kun to tredagers oppmøtesamlinger i hvert semester, tilsammen fire oppmøtesamlinger på skolen pr. år (Onsdag- torsdag- fredag).

I tillegg blir det ukentlig web-undervisning på internett etter arbeidstid.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Telemark

Kontaktinformasjon til Fagskolen Telemark

Fagskolen Telemark

Kjølnes ring 26
3918 Porsgrunn

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Psykisk helsearbeid og rusarbeid:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!