Viser 1-20 av 308 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 308 treff
1
2
3
4
...
16

Ta din utdanning i USA

USA er landet der alt er mulig og det er kanskje ikke så rart at dette er en populær studiedestinasjon blant nordmenn. I USA er det utallige studietilbud å velge blant, her kan du garantert finne et studie som passer for deg. Ta turen over Atlanterhavet og lev ut din egen American Dream!

Før du legger alle planer er det lurt å kjenne til den informasjon som er nødvendig for å gjøre ditt opphold så smidig, innholdsrikt og bra som mulig! Denne informasjonen er for deg som er interessert i USA. Lykke til!

Planlegging

Å bli tatt opp ved et universitet eller college i USA kan være en lang prosess for en internasjonal student. En hel del papirer skal fylles ut og en lang rekke avgjørelser skal tas. Du bør derfor starte planleggingen tidelig, helst ett år innen du ønsker å reise. Ikke få panikk når du innser hvor mye undersøkelser, tid og anstrengelser som kreves før alt er i orden. Det er verdt arbeidet!

Utdanningssystemet

Utdanningsinstitusjonene i USA kan deles inn i tre ulike typer; State Universities, Private Universities og Community Colleges. Videre har hvert college eller universitet en hel rekke skoler. For eksempel school of arts or school of business.

- State Universities
State universities, eller public universities, drives og subsidieres av den amerikanske staten. State Universities har ofte svært mange studenter og skolepengene er vesentlig lavere enn på private universiteter. Internasjonale studenter betaler samme avgift som studenter fra USA.

- Private Universities
Private universiteter finansieres gjennom en kombinasjon av donasjoner, studieavgifter, forskningsstøtte, samt gaver fra lokalsamfunnet. Skolene er normalt mindre og skoleavgiften høyere enn ved private state universities, men alle studenter betaler samme beløp uavhengig om de er internasjonale studenter eller ikke.

- Community Colleges
Community colleges, også kalt junior colleges eller toårige colleges, har et nært samarbeid med secondary schools, samfunnsgrupper og bedrifter. Community Colleges kan være private eller offentlige og tilbyr toårige gradsprogrammer. Skoleavgiften er gjerne lav, og etter uteksaminering kvalifiserer du normalt for overføring til relevant bachelorprogram ved det lokale State University.

Les mer på http://educationusa.state.gov

Ulike studiemuligheter i USA

I USA kan du velge mellom tre ulike måter å studere

1. Utveksling – Her velger du enkeltstående fag, og du studerer på skolen over ett eller to semestre. Ikke alle universitet i USA tilbyr denne muligheten, og det beste er å kontakte den aktuelle skolen for mer spesifikk informasjon. På enkelte universiteter søker du ulike fag samtidig som du søker deg inn på skolen, men på de fleste universiteter velger du fag etter du har blitt tatt opp på et studie.

2. Undergraduate –  Du studerer da en fullstendig utdanning, normalt over tre eller fire år. Graden du får etter uteksaminering kalles en bachelor grad.

3. Postgraduate – Denne typen utdanning er rettet mot de som allerede har en bachelor grad. En Postgraduate eller en mastergrad innebærer at man spesialiserer seg innenfor et spesifikt område. Det tar normalt to år å gjennomføre en mastergrad.

Opptakskrav og språkkrav

Når du vet hva du ønsker å studere må du finne ut om du tilfredsstiller opptakskrav og eventuelle språkkrav for den valgte utdanningen. Faglig bakgrunn, karakterer og hvilken språktest (TOEFL/IELTS) eller annen test (GMAT/GRE for master) du trenger for å få studieplass varierer fra skole til skole, og fra utdanning til utdanning.  Vanligvis må man ha eksamen fra college eller scondary school. I tillegg må man tilfredsstille kravene til den spesifikke utdanningen man søker opptak ved. Noen skoler krever også et minimum resultat fra tester som SAT (Scholastic Assessment Test), GMATog/eller engelsktestene TOEFL (Test of English as a Second Language) eller IELTS (International English Language Testing System). Enkelt skoler i USA godkjenner deg dersom du har oppnådd et visst nivå i engelsk fra videregående skole.

Les mer om engelsktestene TOEFL og IELTS her.

Søknad og oversettelse av vitnemål

I søknaden må visse dokumenter legges ved. I tillegg til selve skolesøknaden må du vanligvis legge ved alle detaljer om tideligere utdanning, vitnemål, samt bevis på ditt engelsknivå. Send alltid med en kopi av vitnemålet, aldri selve originalen. Når du sender med en kopi er et krav at det skal være ”rett kopi”. Du kan altså ikke selv ta en kopi. Dette må gjøres av skolen du har gått på eller eventuelt et offentlig kontor. De tar da en kopi av originalen for deretter å stemple og attestere kopien.

Etter du har søkt, og om søknaden er korrekt utfylt og du tilfredsstiller alle krav, vil du få tilbud om studieplass. Takker du ja til studieplassen og betaler depositum til universitetet, vil du motta en bekreftelse på opptak. Denne trenger du for å kunne søke om studentvisum.

Visum

For å studere i USA trenger du studentvisum, og for å kunne søke om dette må du først ha mottatt opptaksbrev fra et amerikansk lærested. Studentvisum (F- eller J-visum) kan du søke hos Den Amerikanske Ambassade i Drammensveien 21, Oslo, og søknadsgebyret er for tiden på 700 NOK. Det er svært viktig at du har alle papirene i orden før du reiser fra Norge. Dersom du reiser inn i USA på turisttillatelse (visa waiver, "grønn lapp" i passet), kan du ikke endre det til en annen visumtype (studentvisum) mens du oppholder deg i landet. Du må derfor reise ut av USA for å søke om studentvisum.

Vær oppmerksom på at J1-visum medfører at man får en toårig "karantene" etter oppholdet dersom du ønsker å søke om permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA.  Karantenen gjelder bare dersom studenten mottok støtte fra offentlige kilder, f.eks. Lånekassen.

Studenter som skal på utveksling i USA må fylle ut et Electronic Visa Application Form (EVAF eller D-156)

Den Amerikanske Ambassade i Drammensveien 21 har åpningstider mandag til fredag mellom klokken 09:00 og 12:00. Du kan også kontakte de på telefonnummer 22 44 85 50, eller besøke hjemmesiden for mer informasjon.

Arbeidstillatelse

Som en bachelorgrads- (undergraduate) eller mastergradsstudent (postgraduate) har du lov til å jobbe på campus det første året. Etter dette året kan du søke om Curricular Practical Training som gir deg som internasjonal student mulighet til internship utenfor skolen. Internship er utplassering hos en bedrift og kan ikke være mer enn 20 timer per uke.

Når du er ferdig med utdannelsen kan du søke om tillatelse til en Optional Practical Training (OPT) i USA, som gir deg rett til å jobbe i landet i ett år etter du er uteksaminert. En OPT tillatelse kan videre forlenges dersom arbeidsgiveren din ønsker at du skal fortsette i stillingen.

Poengsystemet - Credits

Hvert kurs du tar ved et universitet gir et bestemt antall poeng eller credits som man sier i USA. Et fulltidsår gir normalt mellom 24 og 30 credits. Studieveileder på skolen hjelper elevene med å planlegge og velge kurs og credits

Les mer på http://educationusa.state.gov

Gradsinndeling

Et høyere grads program er oppbygd av ulike typer kurs:

- Kjernekurs /core courses er de kurs som er obligatoriske for alle studentene. Engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag er eksempler på typiske obligatoriske kjernefag

- Hovedfag /Major courses er fag innenfor det området du har valgt å fordype deg i. En major kan være i for eksempel historie, og krever mellom en fjerdedel og halvparten av den totale utdanningen.

- Minor courses er kurs innenfor det området som du har valgt som nummer to og som gjerne supplerer fagene i hovedområdet. Antall minor kurs er normalt halvparten av antall major kurs.

- Valgfag er de kursene du kan velge fritt blant. Disse kan være tilsvarende eller noe helt annet enn hva du har valgt som ditt hovedområde. Alt etter interesse!

Karakterer

Nesten alt du gjør vil påvirke dine karakterer – eksamener og innleveringer, laboratorium rapporter, arbeidsoppgaver, oppmøte og deltagelse i klassen.

Karakterskalaen går fra A til F, og fordeles ut fra prosenter. For å oppnå en A må man for eksempel ha mellom 90 og 100 % rette svar.

Les mer på http://educationusa.state.gov

Skoleavgift

Kostnadene ved å studere i USA varierer mye fra det ene universitet/college til det andre.En bachelorgrad ligger normalt på mellom 15.000 og 30.000 dollar per år, mens årlig avgift på en mastergrad kan koste mellom 15.000 og 40.000 dollar.

I tillegg til dette vil du også trenge penger til transport, skolebøker, bo og matutgifter, samt andre sosiale aktiviteter. Det kan være lurt å gjøre en individuell beregning av utgifter så du er sikker på at budsjettet ditt strekker til.

Lån og Stipend

Nord-amerikanske læresteder krever dokumentasjon på at søkeren kan betale for seg før de utsteder endelig opptaksbevis. På skolenes hjemmesider står det vanligvis hvor mye utgifter man må regne med for et skoleår - og dette må dokumenteres. Det første du bør gjøre dersom du ønsker å studere i USA er derfor å få en foreløpig vurdering av om du har rett til støtte fra Lånekassen. Denne vurderingen er også nødvendig å ha når du skal søke visum. Lånekassen kan tidligst gi en foreløpig vurdering av studier som starter kommende studieår (høst/vår), 1.desember året før.

Man søker om økonomisk garanti fra Lånekassen via et skjema som lastets ned fra Lånekassens hjemmesider. Garantien er ikke en søknad om studiestøtte, men en bekreftelse på at selve utdanningen er støtteberettiget hos Lånekassen, og at du vil få støtte dersom alle andre forhold er i orden. Når du har bestemt deg for lærested må huske å sende en nettsøknad, uavhengig om du har sendt inn vurderingsforespørsel eller ikke.

Dersom du ikke oppfyller de generelle kravene til statsborgerskap, generell studiekompetanse, eller botid i Norge, er mer enn ett år forsinket i utdanningen din, eller om du har betalingsanmerkninger eller mislighold i forhold til studielånet ditt, kan dette gjøre at du ikke får bevilget lån og stipend.

Bo i USA

Du har i hovedsak tre bomuligheter når du velger å studere i USA

-On Campus: du bor da i en studenthybel eller studentleilighet i nærheten av skolen. Dette alternativet kan koste litt mer men gir deg mulighet til å bli kjent med en hel del andre studenter i løpet av kort tid. Det første året ditt i USA kan dette være en optimal løsning ettersom du lett blir en del av alt som er nytt. Denne bomuligheten inkluderer også måltider dersom du ønsker dette.

-Off campus: med dette alternative leier du en leilighet utenfor campus. Dette er ofte billigere enn å bo på campus. Skolens internasjonale kontor hjelper deg gjerne med informasjon m private leiligheter og hvor du kan lete etter dem.

-Vertsfamilie: dette alternativet tilbys bare av et fåtall universiteter. Det er dyrere enn å leie privat, men det gir deg også en mulighet til å raskt bli en integrert del i det amerikasnke samfunnet


Kilder:
ANSA
Statens Lånekasse for Utdanning
Universitetet i Oslo
Education USA’s webpa
ge

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!