THYF tilbyr i dag høyere yrkesfaglig utdanning innen mange ulike fagretninger – tekniske fag (bygg og anlegg, elektro, teknikk og industriell produksjon), maritime fag (dekksoffiser og maskinoffiser), helsefag med ulike fordypninger, landbruksfag, havbruksfag, matteknikk og reiselivsfag.

THYF har sju studiesteder rundt om i Trøndelag:

  • Ytre Namdal (Rørvik)
  • Steinkjer
  • Levanger
  • Stjørdal
  • Trondheim
  • Chr. Thams (Løkken, Meldal)
  • Gauldal (Støren).

Studiestedene er samlokalisert med videregående skoler. THYFs administrasjon ligger  på Stjørdal.

THYF har til sammen litt i overkant av 1200 studenter. Mange av studentene går på stedbaserte heltidsutdanninger, men flertallet går på samlingsbaserte og nettstøttede deltidsutdanninger.

Skolen har et nært samarbeid med ulike bedrifter, og arbeidslivet er involvert blant annet i utarbeiding og revisjon av studieplaner, stiller seg til disposisjon for hospitering og utplassering fra studenter og bidrar med gjesteforelesninger.

Alle våre studier er støttet av Lånekassen. Les mer på våre nettsider. 

Hva er en fagskoleutdanning?

Fagskole, eller høyere yrkesfaglig utdanning, som utdanningsnivået nå omtales som i det nye lovverket som ble vedtatt av Stortinget sommeren 2018, er kortere, yrkesrettede utdanninger. Utdanningene har en varighet på mellom et halvt og to år, og er særpreget av at de gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.


For kontakt eller mer informasjon om Trøndelag høyere yrkesfagskole, vennligst fyll inn en interessemelding.

Utdanninger

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Chr. Thams
Fagskole Sted
Anlegg Løkken Verk
Barn med særskilte behov Løkken Verk
Bygg Løkken Verk
Elkraft Løkken Verk
Helse, aldring og aktiv omsorg Løkken Verk
Maskinteknisk drift Løkken Verk
Prosessteknikk Løkken Verk
Sveiseteknikk Løkken Verk
Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Gauldal
Fagskole
Kart og oppmåling Flere studiesteder (2)
Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Levanger
Fagskole
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Levanger
Barsel- og barnepleie Levanger
Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer Levanger
Palliasjon/kreftomsorg og lindrende pleie Levanger
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Levanger
Rehabilitering Levanger
Veiledning helse og omsorg Levanger
Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Steinkjer
Fagskole
Elkraft Steinkjer
Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Stjørdal
Fagskole
Anlegg Stjørdal
Bergteknikk Stjørdal
Bygg Stjørdal
Klima, energi og miljø i bygg (KEM) Flere studiesteder (2)
Ledelse, drift og utvikling av ortopeditekniske verksteder Nettstudier
Maskinteknikk Flere studiesteder (2)
Mekatronikk Stjørdal
Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Trondheim
Fagskole
Automatisering Trondheim
Dekksoffiser Trondheim
Elkraft Trondheim
Handverksysting - verdiskaping i mjølkeforedling Trondheim
Klima, energi og miljø i bygg (KEM) Trondheim
Kulde- og varmepumpeteknikk Trondheim
Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet Trondheim
Maskinoffiser Trondheim
Matteknikk Trondheim
Spekevareproduksjon Trondheim
Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Ytre Namdal
Universitet og høgskole
Kortere studier
Kurs: Dekksoffiser D5 til D3 Rørvik
Fagskole
Dekksoffiser Rørvik
Ledelse havbruksoperasjoner Rørvik
Ledelse sjøbasert akvakultur Rørvik
Maskinoffiser Rørvik

Kontakt skolen

Trøndelag høyere yrkesfagskole

Besøksadresse:
Gymnasgata 2
7505 Stjørdal

Tlf: 74 17 40 00
web.trondelagfylke.no

Jeg vil vite mer!

Velg skole

Vil du vite mer?

Velg skole

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!