Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Fagskole
Levanger
60.0 studiepoeng
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Barsel- og barnepleie

Barsel og barnepleie

Barselpleie gir kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen relevante temaer som omfatter fødsel og barseltid og kvalifiserer for arbeid på sykehus, på føde- og barselavdelinger og i kommunehelsetjenesten, på helsestasjon, mor & barn-institusjon osv.

Barnepleie gir kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen temaer som omfatter barnet fra fosterlivet fram til 18 år, og kvalifiserer til å arbeide med barn på sykehus, i kommunale institusjoner og andre arbeidsplasser med barn.

Fagskoleutdanningen i barsel- og barnepleie gjennomføres som deltidsstudier over fire semester (2 år) med omfang tilsvarende ett år som heltidsstudium. Alle studenter som fullfører og består utdanningen, vil få vitnemål med gradsbenevnelsen "Vocationel Diploma".

For kontakt eller mer informasjon om Barsel- og barnepleie, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

1. Opptakskrav til fagskolen er:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning. Informasjon om hvilke kompetanser som gir rett til opptak på den enkelte utdanning finnes i de enkelte studieplaner.

b) Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende kompetanse som i a) etter gjennomført realkompetansevurdering. Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søkeren fremlegge dokumentasjon på realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene.

c) For enkelte studier kan studiekompetanse være opptaksgrunnlag. 

2. For enkelte studier kan det være avvikende opptakskrav. Det henvises til de respektive studieplaner. 

3. Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av det påfølgende semesteret. Studieplassen gis på vilkår av bestått prøve.

4. Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. §2-12.

5.Studenter med opptak på visse vilkår som ikke oppfyller opptakskravene i løpet av første semester etter opptak, mister studieplassen og studieretten.

Studiefakta, Tittel m.m

60 studiepoeng vil gi graden Fagskolegrad ved fullført og bestått utdanning. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Barsel- og barnepleie.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Levanger

Trøndelag høyere yrkesfagskole, THYF Levanger, er samlokalisert med Levanger videregående skole som ligger i Levanger sentrum. Vi tilbyr 1-årige, høyere yrkesfaglige utdanninger, som gjennomføres på deltid og samlingsbasert over 2 år (60 studiepoeng).

THYF avd. Levanger har utdanning innen helsefag og oppvekstfag og tilbyr følgende utdanninger:

Helsefag (60 studiepoeng):

  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  • Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Barsel- og barnepleie
  • Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

Oppvekstfag (60 studiepoeng):

  • Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehage

Studiene er lagt over to år som gir halv studieprogresjon. Dette gir muligheter for å kombinere jobb og studier. Samlingene organiseres med gjennomsnittlig 3-4 samlinger pr mnd. Studiet består av avsluttende emner samt veiledet praksis på 300 timer. Praksis kan avvikles som ordinær praksisutplassering eller som prosjekt på egen arbeidsplass (relevant arbeidsplass).

Vis alle utdanninger fra Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Levanger

Kontaktinformasjon til Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Levanger

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Levanger

Besøksadresse:
Kirkegata 1
7600 Levanger

Tlf: 74 17 40 00
Mobil 991 09 773
web.trondelagfylke.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Barsel- og barnepleie:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!