Vis studentum.no som: Mobil

Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Levanger
Sammendrag
Fagskole
Levanger
60 studiepoeng
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

Dagens og morgendagens behov for å ta i bruk ny teknologi innebærer utfordringer både for samfunnet generelt og innen helse- og sosialsektoren spesielt. Dette innebærer behov for nytenking og økt kompetanse innen IKT generelt og pasientrettede IKT-systemer spesielt. For å imøtekomme endringer i arbeidsoppgaver, arbeidsmetoder og ny digital arbeidsflyt i forbindelse med innføring av Helseplattformen, trenger man å styrke kompetansen hos administrativt ansatte.

Målgruppe

Målgruppen for dette studiet er personer som har fagbrev eller kan dokumentere realkompetanse innfor følgende fag:

 • Helsesekretær
 • Tannhelsesekretær
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller hjelpepleier

Om studiet

Studiet er organisert som et deltidsstudium, stedbasert med samlinger. Studiets emner er fordelt over to år (76 uker). 

Emnene:

 • Felles innholdsdel
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Organisasjon, organisasjonsutvikling og endring
 • Fagterminologi og pasientforløp
 • Digitalisering og saksbehandling
 • Hovedprosjekt
 • Praksis

I studieplanen finner du ytterligere informasjon om læringsutbyttebeskrivelser, arbeidskrav, vurdering, eksamen etc. 

For kontakt eller mer informasjon om Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

1. Opptakskrav til fagskolen er:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning. Informasjon om hvilke kompetanser som gir rett til opptak på den enkelte utdanning finnes i de enkelte studieplaner.

b) Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende kompetanse som i a) etter gjennomført realkompetansevurdering. Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søkeren fremlegge dokumentasjon på realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene.

c) For enkelte studier kan studiekompetanse være opptaksgrunnlag. 

2. For enkelte studier kan det være avvikende opptakskrav. Det henvises til de respektive studieplaner. 

3. Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av det påfølgende semesteret. Studieplassen gis på vilkår av bestått prøve.

4. Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. §2-12.

5.Studenter med opptak på visse vilkår som ikke oppfyller opptakskravene i løpet av første semester etter opptak, mister studieplassen og studieretten.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Levanger

Trøndelag høyere yrkesfagskole, THYF Levanger, tilbyr 1-årige, høyere yrkesfaglige utdanninger (60 studiepoeng), som gjennomføres på deltid over 2 år og er samlingsbasert. THYF Levanger er samlokalisert med Levanger videregående skole som ligger i Levanger sentrum. 

THYF avd. Levanger har utdanning innen helsefag og oppvekstfag og tilbyr følgende utdanninger:

Helsefag (60 studiepoeng):

 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Barsel- og barnepleie
 • Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

Oppvekstfag (60 studiepoeng):

 • Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehage

Studiene er lagt med samlinger over to år. Noe som gir halv studieprogresjon. Dette gir muligheter for å kombinere jobb og studier. Samlingene organiseres med gjennomsnittlig 3-4 samlinger pr mnd. Studiet består av avsluttende emner samt veiledet praksis på 300 timer. Praksis kan avvikles som ordinær praksisutplassering eller som prosjekt på egen arbeidsplass (relevant arbeidsplass).

Vis alle utdanninger fra Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Levanger

Kontaktinformasjon til Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Levanger

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Levanger

Besøksadresse:
Kirkegata 1
7600 Levanger

Tlf: 74 17 40 00
Mobil 481 27 111
web.trondelagfylke.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!