Sammendrag
Fagskole
Trondheim
30 studiepoeng
Deltid
Støttet av lånekassen
Januar 2023
Søknadsfrist: 1. november 2022
Nettbasert med samlinger

Spekevareproduksjon

Spekevareproduksjon

Produksjon av spekemat er en svært spesialisert del av norsk kjøttbransje. Selv om det benyttes avanserte styringssystemer for luftfuktighet, luftgjennomstrømning og temperatur, er dette, i motsetning til mer teknologistyrte produksjonsprosesser, en håndverks- og kunnskapsstyrt prosess som krever godt utdannede fagarbeidere.

Om studiet

Fagskoleutdanning i spekevareproduksjon er et bransjeprogram på 30 studiepoeng. Utdanningen er organisert som en ettårig, nettbasert utdanning med samlinger. Studiet baseres på nettundervisning av teori og samlinger for gjennomføring av praktisk produksjon/øvelser. Kandidaten skal sitte igjen med økt kunnskap innen spekevareproduksjon og produksjonstekniske prosesser. Kandidaten skal tilegne seg kunnskap om forhold i produksjonsprosessen som har betydning for produktkvalitet.

Målgruppen

Målgruppen for studiet er yrkesutøvere som allerede har et relevant fag-/svennebrev eller som har lang (og relevant) realkompetanse. Studiet tilbys nasjonalt.

For kontakt eller mer informasjon om Spekevareproduksjon, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

1. Opptakskrav til fagskolen er:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning. Informasjon om hvilke kompetanser som gir rett til opptak på den enkelte utdanning finnes i de enkelte studieplaner.

b) Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende kompetanse som i a) etter gjennomført realkompetansevurdering. Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søkeren fremlegge dokumentasjon på realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene.

c) For enkelte studier kan studiekompetanse være opptaksgrunnlag. 

2. For enkelte studier kan det være avvikende opptakskrav. Det henvises til de respektive studieplaner. 

3. Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av det påfølgende semesteret. Studieplassen gis på vilkår av bestått prøve.

4. Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. §2-12.

5.Studenter med opptak på visse vilkår som ikke oppfyller opptakskravene i løpet av første semester etter opptak, mister studieplassen og studieretten.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Spekevareproduksjon.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kontaktinformasjon til Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Trondheim

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim

Tlf: 74 17 40 00
Mobil 952 29 168
web.trondelagfylke.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Spekevareproduksjon:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!