Ingen anmeldelser

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Chr. Thams

i Løkken Verk
Få mer informasjon om skolen 👍

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Chr. Thams

Fagskolen Chr. Thams ble etablert med faglinje for elkraftteknikk i 1968 under navnet Meldal tekniske fagskole. Skolen har siden den gang etablert flere nye studieretninger og har i dag et bredt studietilbud på deltid.

THYF, studiested Chr. Thams tilbyr følgende deltidsutdanninger høsten 2023:

Tekniske fag (120 studiepoeng) 

  • Anlegg
  • Bygg
  • Elkraft
  • Maskinteknisk drift
  • Prosessteknikk
  • Sveiseteknikk

Helse- og oppvekstfag (60 studiepoeng)

  • Barn med særskilte behov
  • Helse, aldring og aktiv omsorg

Vi er opptatt av at utdanningene vi tilbyr er av god kvalitet og relevante for våre studenter og næringslivet. Dette sikrer vi gjennom å tilsette lærere som har lang erfaring fra relevante bransjer. Skolen har også partnerskapsavtaler med flere lokale bedrifter og henter inn gjesteforelesere med relevant kompetanse. Vi legger også til rette for besøk til ulike bedrifter og prosjekter i undervisningssammenheng. I tillegg knyttes studentenes avsluttende hovedprosjekt opp mot regionale og lokale bedrifter.

Fleksible studier

Skolen har samlinger hovedsakelig én dag i uka for samtidige studier. Samlingene gjennomføres som hybridundervisning og forstås som undervisning i sanntid der studentgrupper møtes til samme undervisningsøkt på ulike måter. Dette betyr at noen studenter deltar fra undervisningsrom og noen via internett (synkron undervisning), samt at noen deltar via opptak av undervisningen (asynkron undervisning). Organiseringen gjør at studiet blir mer fleksibelt, slik at du kan ta utdanning mens du jobber og der du bor. Skolen har i dag til sammen 350 studenter, hvorav alle studerer på deltid.

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Chr. Thams tilbyr også i samarbeid med Grønt kompetansesenter på Skjetlein videregående skole to høyere yrkesfaglige utdanninger innen naturbruk: Kornproduksjon og driftsledelse og Melkeproduksjon og driftsledelse (settes ikke i gang høsten 2023).


For kontakt eller mer informasjon om Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Chr. Thams, vennligst fyll inn en interessemelding.

Utdanninger

Anlegg Løkken Verk
Barn med særskilte behov Løkken Verk
Bygg Løkken Verk
Elkraft Løkken Verk
Helse, aldring og aktiv omsorg Løkken Verk
Maskinteknisk drift Løkken Verk
Prosessteknikk Løkken Verk
Sveiseteknikk Løkken Verk

Kontakt skolen

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Chr. Thams

Besøksadresse:
Løkkenveien 518
7332 Løkken Verk

Tlf: 74 17 40 00
Mobil 924 09 004
web.trondelagfylke.no

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Chr. Thams.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Highlights