Vis studentum.no som: Mobil

Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Trondheim
Sammendrag
Fagskole
Trondheim
120 studiepoeng
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Nettbasert med samlinger

Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet

Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet

En sirkulær økonomi er et prinsipp for å opprettholde verdien av produkter, materialer og ressurser så lenge som mulig ved å utnytte og gjenbruke ressursene til mer effektiv næringsaktivitet og konkurransekraft. Sentralt er redusert ressursbruk, gjenbruk samt utvikling av teknologi, nye ressursstrømmer og verdikjeder. I EU er det nedfelt flere incentiver og en egen handlingsplan til den sirkulære økonomien for økt gjenvinning, konkurransekraft og vekst. Prioriterte områder er elektronikk, batterier og kjøretøy, kjemikalier og prosessindustri, bygg og eiendom, tekstiler, emballasje og plast, mat-, drikke og næringsmidler, samt restråstoffer og avfall. Dette legger også grunnlaget for Norges nasjonale strategi for grønn, sirkulær økonomi.

Studiet «Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet» er utarbeidet i samarbeid med både offentlig forvaltning og næringslivet og vektlegger arbeidslivets behov for ny kompetanse som kan lede og bidra til en mer sirkulær økonomi i organisasjonene. Sentrale tema er materialkunnskap, bransjeforståelse og energikunnskap. Og hvordan dette kan effektivisere verdikjeden i organisasjoner gjennom kunnskap, gode ledelsesprosesser og omstilling i ressursbruk. Utdanningen vil gi deg innsikt i hva sirkulærøkonomi er, faglig kunnskap og hvordan vi kan jobbe med dette for bedre ressursbruk og verdiskaping i organisasjoner. Utdanningen er samlingsbasert med nettstøtte og kan kombineres med jobb. 

Hvem passer utdanningen for?

Studiet er aktuelt for alle som jobber med gjenvinning, ressursplanlegging, produktutvikling, verdikjeder samt fagarbeidere i andre bransjer som eksempelvis handel og produksjon med behov og interesse for sirkulær økonomi. Etter endt studium skal kandidaten kunne bidra i en omstillingsprosess og kunne ta ansvar for planlegging, gjennomføring og ledelse av endringsprosjekt som gir bedre sirkulær økonomi. Studentene får en fremtidsrettet, oppdatert og yrkesrettet utdanning i ledelse av sirkulær økonomi som skal gi et kompetansenivå som gjør dem attraktive i arbeidslivet hvor det jobbes med slik omstilling. Utdanningen forbereder deg på arbeidsoppgaver for et innovativt og moderne arbeidsliv. 

For kontakt eller mer informasjon om Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

a) fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev. jfr forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole §2-3. For relevante fag-/svennebrev, se punkt c) under.

b) Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse – jfr. forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole §2-1b.

Dokumentert yrkeserfaring innen områdene listet under er relevant ved opptak på grunnlag av realkompetanse: Gjenvinningsbransjen

c) Fagbrev som kvalifiserer for inntak til Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet:

 • Gjenvinningsfaget
 • Logistikkfaget
 • Anleggsmaskinfører
 • Tømrerfaget
 • Trelastfaget
 • Prosessoperatør
 • Industriell matproduksjon
 • Automatiseringsfaget
 • Akvakulturfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Termoplastfaget
 • Energioperatørfaget

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Trondheim

Vår avdeling i Trondheim er lokalisert på Byåsen. I 2016 flyttet fagskolen inn i et nybygg med nær kontakt til Byåsen videregående skole. Til daglig er det ca 230 studenter og 23 lærere ved skolen. Skolen har både maritime fag, tekniske fag og kjemifag.

Studietilbudene (alle med 120 sp):

 • Maskinoffiser
 • Dekksoffiser
 • Kulde- og varmepumpeteknikk
 • Elkraft
 • Automatisering
 • Verdiskapning i lokalmat (settes ikke igang høsten 2022)
 • Matteknikk

Nye studietilbud høsten 2022

 • Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet (120 stp)
 • Spekevareproduksjon (30 stp)
 • Handverksysting - verdiskaping i mjølkeforedling (i samarbeid med Fagskulen Vestland og Sogn Jord- og Hagebruksskule). (60 stp)

Vi har de siste årene oppgradert flere simulatorer; maskinromsimulator og brosimulator. Vi har også en ny elkraftsimulator og er i ferd med å få installert en høyspentsimulator. Skolen har også et eget lite meieri som er fullt operativt og brukes som en del av undervisning i matteknikk.

Vis alle utdanninger fra Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Trondheim

Kontaktinformasjon til Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Trondheim

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim

Tlf: 74 17 40 00
Mobil 952 29 168
web.trondelagfylke.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!