Ingen anmeldelser

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Levanger

i Levanger
Få mer informasjon om skolen 👍

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Levanger

THYF, studiested Levanger tilbyr 1-årige, høyere yrkesfaglige utdanninger (60 studiepoeng), som gjennomføres på deltid over 2 år og er samlingsbasert. THYF Levanger er samlokalisert med Levanger videregående skole som ligger i Levanger sentrum. 

THYF, studiested Levanger har utdanning innen helsefag og oppvekstfag og tilbyr følgende utdanninger:

Helsefag (60 studiepoeng):

  • Barsel- og barnepleie
  • Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer
  • Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  • Rehabilitering
  • Veiledning helse og omsorg

Oppvekstfag (60 studiepoeng):

  • Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehage

Studiene er lagt med samlinger over to år. Noe som gir halv studieprogresjon. Dette gir muligheter for å kombinere jobb og studier. Samlingene organiseres med gjennomsnittlig 3-4 samlinger pr mnd. Studiet består av avsluttende emner samt veiledet praksis på 300 timer. Praksis kan avvikles som ordinær praksisutplassering eller som prosjekt på egen arbeidsplass (relevant arbeidsplass).


For kontakt eller mer informasjon om Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Levanger, vennligst fyll inn en interessemelding.

Utdanninger

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Levanger
Barsel- og barnepleie Levanger
Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer Levanger
Palliasjon/kreftomsorg og lindrende pleie Levanger
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Levanger
Rehabilitering Levanger
Veiledning helse og omsorg Levanger

Kontakt skolen

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Levanger

Besøksadresse:
Kirkegata 1
7600 Levanger

Tlf: 74 17 40 00
Mobil 481 27 111
web.trondelagfylke.no

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Levanger.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Highlights