Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Best betalte yrker med kort utdanning

Vil du vite hvordan du kan få en jobb som gir god lønn kjapt? Da bør du lese videre! Her kan du se en oversikt over de best betalte yrkene med kort utdanning. 

Lange, akademiske utdanninger er ikke for alle. Mange tror at det kreves en høyere utdanning med et langt studieløp for å få en jobb som betaler bra, men slik er det ikke. Det finnes flere korte utdanninger som gir jobb med høy lønn. 

Nedenfor får du en oversikt over yrker med god lønn som kun krever kortere kurs og utdanninger. Lønningene er oppgitt i gjennomsnittslønnen per måned for hvert yrke, tallene er hentet fra ssb. 

Best betalte yrker med kort utdanning

Handels- og skipsmegler

123 560 kr

Yrket Handels- og skipsmegler gir den beste gjennomsnittlige lønnen, uten spesifikke krav om høyere utdanning. Likevel er det mange arbeidsgivere som ønsker at du har en økonomisk, teknisk eller maritim bakgrunn. Kunnskaper innen disse områdene er en stor fordel når du skal jobbe med kjøp, salg og rådgivning innen maritime produkter og tjenester. Jobben dreier seg ofte om store fraktoppdrag eller varepartier. 

Her finner du korte utdanninger innen: teknologi og IT| teknikk | maritime fag

Pilot og flygeleder

104 220 kr

Piloter flyr helikoptre, fly og andre luftfartøy, mens flygeledere har ansvar for at  det er en god flyt og effektivitet i flytrafikken. Flygeledere er også ansvarlige for at sammenstøt mellom luftfartøy i luften og ved landing unngås. Flygelederutdanningen går over to år, gjennom avinor. Pilotutdanningen kan tas som bachelor over 3 år ved UiT, eller privat over 2 år. Den private utdanningen sparer deg 1 år i utdanning, men er også kostbar. Som pilot eller flygeleder vil du uten tvil få en spennende arbeidshverdag, med slående vakre utsikter!

Se ulike pilotutdanninger

Ønsker du å motta studie- og karriereinspirasjon?

Registrer deg på vårt nyhetsbrev og motta studie- og karriereinspirasjon hver måned.

This field is used for controlling automatic form submits. Please leave it blank:
Fyll inn din e-post her

Lokomotiv, trikk- og t-banefører

59 970 kr

Lokomotiv, trikk- og t-baneførere kjører fremkomstmidler på skinner og er ansvarlige for sikkerhetskontroll av kjøretøyet. For å bli trikk- eller t-banefører trenger du kun å ta et kurs på henholdsvis 10 og 12 uker internt i selskapet du du skal bli fører for. Vil du bli lokomotivfører går du en fagskoleutdanning på 1 år, holdt av Norsk fagskole for lokomotivførere. I disse utdanningene får du også lønn i løpet av opplæringsperioden. Som banefører får du en trygg og forutsigbar jobb, med god lønn!

Prøvesmaker

54 750 kr

Prøvesmakere og kvalitetsbedømmere av vin og brennevin smaker på, vurderer egenskaper og bedømmer kvaliteten av produktene. De er ofte spesialiserte på vin og brennevin fra ulike land eller distrikter. Vinsmakere jobber som regel for virksomheter som serverer eller selger fin vin, som restauranter, vindistributører eller hoteller. Best av alt er at du kan bli vinsmaker på rekordtid! Det finnes både kortere grunnkurs og diplomkurs, men ønsker du et dypere kunnskapsnivå er det et sommelierstudiet du bør gå. Sommelierkurset går over 1 år og består avflere samlinger.

Her finner du utdanninger innen: vinsmaking.

Konduktør

58 880 kr 

Konduktører kontrollerer og selger billetter og gir grønt signal til lokføreren når det er klart for avgang. Kanskje ble du overrasket over å se dette yrket på listen, men lønningen er bra og utdanningen består av et kurs på bare 18 uker, gjennom selskapet Vy! Jobber du som konduktør møter du en arbeidshverdag som aldri er helt lik den forrige. 

Arrangementsplanlegger

57 540 kr 

Arrangementsplanleggere har ansvar for å planlegge, koordinere og gjennomføre ulike arrangementer og sammenkomster. Arrangementene kan for eksempel være konferanser, festivaler, messer, bryllup og lignende. Du kan utøve yrket med ulike ansvarsområder på ulikt nivå. Jo mer ansvar du har, desto større forventninger stilles til din kompetanse. Heldigvis kan du få kompetansen som trengs på kort tid!

Her finner du relevante utdanninger: innkjøp | prosjektledelse | kommunikasjon | markedsføring

Innkjøper

61 890 kr

Innkjøpere bestiller varer, tjenester og produkter til virksomheter. Jobben krever analytiske, logiske og økonomiske ferdigheter for å forstå tilbud, etterspørsel og når ting skal bestilles. For å bli innkjøper trenger du ikke å ta en bachelor- eller mastergrad, men kan gå kortere kurs eller årsstudium for å få nødvendig kompetanse. 

Her finner du korte utdanninger innen: logistikk | økonomi | innkjøp

Kjørelærer

54 690 kr

Kjørelærere, eller trafikklærere, har ansvar for å lære elever trafikkregler, holdninger i trafikken og å håndtere kjøretøyet. Du kan bli kjørelærer for ulike fartøy, som moped, motorsykkel, personbil og lastebil. For å bli kjørelærer trenger du kun å ta en toårig høyskoleutdanning. 

Her finner du kortere utdanninger som: kjørelærer.

Yrkesdykker

49 370 kr 

Som yrkesdykker har du havet som arbeidsplass. Dykkere jobber vanligvis med berging av skipsforlis, havbruk og servicearbeid, anlegg- eller inspeksjonsarbeid under vann. For å bli  yrkesdykker trenger du kun å gå et kurs over 16 uker før du er ferdigutdannet. Det stilles ingen krav om dykkererfaring for å gå kurset. Ønsker du en unik jobb med gode jobbmuligheter som kun krever en kortere utdanning, er yrkesdykker en karriereretning som kan være midt i prikk for deg.

Fotograf og filmfotografer 

53 180 kr

Fotografer tar bilder av ulike motiver, som natur, mennesker, dyr eller andre abstrakte motiver. Filmfotografer er spesialiserte innen filminnspilling. Uansett hvilke retning du velger som fotograf  må du beherske bruk av farger, lys og iscenesetting for å formidle et ønsket budskap eller uttrykk. Tidligere fantes det ingen formell utdanning innen fotografi, slik det gjør i dag. Fang verden med en linse, finn din utdanning innen fotografi!

Her finner du kortere utdanninger innen: fotografi | film og TV

Tolk

53 070 kr 

Er du flerspråklig? Kanskje du til og med har to morsmål? Om du kan 2-3 eller fler språk, kan et yrke som tolk være veien å gå for deg. En tolk oversetter verbale beskjeder, som møter eller taler mellom parter som ikke snakker samme språk. Det finnes flere nivåer for hva slags tolk du kan bli. Tar du tospråkstesten blir du automatisk oppført som kategori E i Nasjonalt tolkeregister, hvilketer det laveste nivået. Med grunnemne i tolkning havner du i kategori D. Har du én av disse fra før, kan du ta statsautorisasjonsprøven i tolkning som gir deg kategori C, og kategori B om denne kombineres med grunnemnene. 

Kortere kurs innen: språk

Du kan også ta en bachelor tolkning, som gir kategori B, eller kombinere den med statsautorisasjonsprøven som gir kategori A.

Kilder: ssb.no, utdanning.no, asko.no, imdi.no, sporveien.no, avinor.no

Picture of Guro Rønning

Guro Rønning

Digital Content Specialist (Vis mer)
Guro jobber som Digital Content Specialist på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne utdanning i og utenfor Norge. Guro er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra UiO og en årsenhet i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun skriver content om flere temaer innen høyere utdanning, men har ekspertise innen HR og ledelse. (Vis mindre)

About

Guro jobber som Digital Content Specialist på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne utdanning i og utenfor Norge. Guro er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra UiO og en årsenhet i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun skriver content om flere temaer innen høyere utdanning, men har ekspertise innen HR og ledelse.

Annonser