Viser 1-20 av 30 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 30 treff
1
2

Profesjonsstudium i medisin

Lurer du på hva som skjer når sykdommer oppstår? Vil du jobbe med å finne løsninger for hvordan de kan kureres? Ønsker du en karriere innenfor medisin- og helsefag og har drømmer om å bli lege? Da har du havnet på riktig sted. 

Profesjonsstudiet i medisin går over 6 år og ved gjennomført studium oppnår du autorisasjon som lege. Det finnes flere muligheter til å ta utdanningen både i Norge og utenlands. Profesjonsstudiet i medisin gir deg kunnskaper om hva ulike sykdommer kommer av, og hvordan du kan diagnostisere, behandle og forebygge dem.

Hva lærer du på profesjonsstudiet i medisin?

Profesjonsstudiet i medisin er en spennende, krevende og yrkesrettet utdanning med en sterk vitenskapelig forankring. Fundamentet i medisinutdanningen er kunnskap om hvordan kroppen er bygd opp, fra de minste cellene til de største organene og deres samspill. Utdanningen gir deg kunnskap om hvordan et friskt menneske fungerer, slik at du videre kan forstå hva som skjer når et menneske rammes av sykdom. Utdanningen inkluderer blant annet fagområder som anatomi, ernæring, biokjemi, fysiologi og genetikk.

Praksis i studiet

Legeyrket krever at du har høy teoretisk kunnskap og at du er oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling. De teoretiske fagene preger derfor i stor grad den første delen av studiet. Likevel er det først og fremst et praktisk yrke der du møter på mennesker som befinner seg ulike situasjoner, som noen ganger kan være både fysisk og psykisk krevende. Praksis er derfor en stor del av legeutdanningen, uavhengig av hvor du tar denne. I løpet av praksisen vil du daglig settes på prøve og lære gjennom ulike pasienters medisinske situasjoner. Du vil også lære hvordan du behandler etiske problemstillinger på best mulig måte. Målet med praksisperiodene er at du skal få allsidig kunnskap innen fagområdet slik at du trer inn i legeyrket med bred erfaring og kompetanse.

I tillegg til praksis består undervisningen av forelesninger, casegrupper, laboratorieøvelser, ferdighetstrening og praktisk klinisk gruppeundervisning.

Hvor kan du ta utdanningen?

I Norge kan du ta profesjonsutdanningen i medisin ved fire ulike universiteter. Disse er: 

  •       Universitetet i Oslo
  •       Universitetet i Bergen
  •       NTNU 
  •       UIT Norges arktiske Universitet

Studere medisin som profesjonsstudium i utlandet

For å ha nok kvalifiserte leger i Norge er vi avhengig av at fremtidige studenter ikke bare tar utdanningen i Norge, men også velger å studere utenfor landets grenser. Hvis du ønsker å ta utdanningen i utlandet er det viktig å sjekke at denne møter Helsedirektoratets krav for autorisasjon. Det er du selv som er ansvarlig for dette. En medisinutdanning innen EU/EØS beregnes etter EUs sektordirektiv for leger som sidestilt med norsk medisinutdanning, så det kan være gunstig å starte letingen innad i Europa. 

Profesjonsstudiet i medisin tilbys blant annet i Polen, Ungarn, Slovakia, Tsjekkia, Latvia og Danmark. I Sentral-Europa har de opprettet egne studieplasser for internasjonale studenter der utdanningen tilbys på engelsk. Her er det lavere opptakskrav enn i Norge, hvilket gjør utdanningen attraktiv for mange nordmenn. 

Personlige egenskaper - hvem passer utdanningen for?

For å kunne arbeide som lege kreves gode kommunikasjonsevner, i tillegg til at du har en brennende interesse for å hjelpe andre mennesker. Du må ha evnen til å se mennesket bak sykdommen, som kanskje er i krisesituasjon, og holde roen når du møter på uforutsette hendelser. Yrket stiller også høye krav til medisinsk kunnskap og praktiske ferdigheter. Høres dette ut som et yrke for deg? Da kan det være verdt å investere 6 år i en utdanning som tar deg til den profesjonen du drømmer om.

Jobbmuligheter og videre studier

Ved gjennomført profesjonsstudium i medisin og utstedt autorisasjon fra Helsedirektoratet er du klar til å ta fatt på legeyrket. Du kan arbeide på alle nivåer innen helsetjenesten, både i og utenfor sykehus. Du er kvalifisert til stillinger på legekontorer, klinikker, humanitære organisasjoner, på sykehus og i forsvaret. Du er også kvalifisert til å jobbe med medisinsk forskning, undervisning eller administrasjon. 

Vanlige arbeidsoppgaver

Primære arbeidsoppgaver for en lege er behandling av pasienter gjennom å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader. Du skal sørge for at behandlingen du gir er effektiv og lindrende for pasienten. En annen del av yrket omhandler å gi råd for bruk av medisin og bivirkninger av disse, i tillegg til helse og livsstil.

Videre utdanningsmuligheter

Et gjennomført profesjonsstudium i medisin kvalifiserer deg også til videre studier i form av spesialiseringer eller doktorgrad (ph.d). En doktorgrad er veien for deg som ønsker en akademisk karriere innen forskning og undervisning. Hvis du ønsker å spesialisere deg, kan du søke en LIS-utdanning (leger i spesialisering). LIS-utdanningen er tredelt og består av LIS1, LIS2 og LIS3. Du søker på spesialiststillingene på samme måte som en vanlig jobb. Stillingene utlyses samlet to ganger i året hos Helsedirektoratet. 

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!