Vis studentum.no som: Mobil

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Bachelor
Bergen
4 år
Heltid
Ja

Om utdanningen

Er du utøvar innan klassisk musikk, tradisjonsmusikk eller jazz? Komponerer du? Har du eit ønskje om å studere musikk på høgt nivå i eit kreativt og internasjonalt miljø? Gjennom det fireårige bachelorprogrammet i utøvande musikk eller komposisjon legg du grunnlag for ei karriere innanfor musikk. Du kan også fortsette studiet på masternivå. Som student på programmet får du undervisning individuelt og i grupper innanfor hovuddisiplinen din. Studiet inneheld også emne som ser på korleis musikk inngår i ulike historiske, kulturelle og samfunnsmessige kontekstar. Instituttet har nær kontakt med musikk- og kulturlivet i regionen og samarbeider blant anna med Festspillene i Bergen, Nattjazz, Borealisfestivalen, Sjøforsvarets musikkorps, Bergen Nasjonale Opera og Bergen Filharmoniske Orkester. I løpet av studiet vil du ha moglegheit til å delta på ulike prosjekter i regi av dei profesjonelle samarbeidspartnarane. Studieretninga tradisjonsmusikk er eit samarbeid med Ole Bull Akademiet. Sjå olebull.no for meir informasjon.

Bachelorprogrammet har som mål

  • å utdanna utøvande/skapande musikarar til profesjonelt virke.
  • å gje ei utdanning som kvalifiserer til vidare studium innan utøvande/skapande musikk.
  • å gje ei utdanning som kan integrerast i andre utdanningar og arbeid innan fagområdet musikk.

Studieprogrammet er tilrettelagd over 4 år, 8 semester, og inneheld ein kombinasjon av obligatoriske og valfrie emne.

Dei fleste emna er organiserte over 2 semester. Semester 1 - 4, 1. og 2. studieår, består av obligatoriske emne. I semester 5 - 8, 3. og 4. studieår, er det mogleg med ei rekkje ulike musikkfaglege spesialiseringar basert på valfrie emne. Andre kunst- og/eller kulturfaglege emne kan også inngå.

Instituttet tilbyr musikkfagleg praktisk-pedagogisk utdanning som kan inngå i bachelorgraden.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43
www.uib.no


Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!