Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Årsstudium
Bergen
1 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Vår
Klasserom

Tysk

Innan fagområdet tysk språk vert det jobba med praktisk tysk, fordi ein mest effektivt lærer språk ved å bruke det aktivt i ulike situasjonar og sjangrar. I tillegg lærer du lingvistikk, først og fremst grammatikk, for å gi deg ei systematisk tilnærming til språket. Viss du planlegg å bli tysklærar er det  lettare å instruere andre når du har ei forklaring på kvifor noko er riktig og noko er galt.  

I litteraturdelen av studiet får du ei fordjuping i perioden frå 1750 og til i dag. Vi les Goethe, Mann, Kafka og Bachmann, men også alt heilt nye forfattarar og tyskspråkleg fantasylitteratur. Du får erfaring med nærlesing av tekstar, diskusjon av tekstane i grupper og oppgåveskriving.   

Tyskspråkleg kultur har hovudvekt på dei tre landa Tyskland, Austerrike og Sveits. Desse landa utgjer eit kraftfelt i Europa både økonomisk og kulturelt, og samarbeidet med Noreg er tett. På dette studiet skaffar du deg kommunikasjonskompetanse og kulturell innsikt som er ein føresetnad for at banda til det tyskspråklege området kan oppretthaldast og styrkast.  

  • Du lærer å kommunisere på eit framandspråk og ta del i ein annan kultur.  
  • Du blir trygg i dine språkferdigheiter og blir i stand til smidig kommunikasjon som opnar dører og skaper moglegheiter og handlingsrom.  
  • Du lærer å orientere deg i eit vidt spekter av tekstar for så å formidle innhald vidare i et klart og effektiv språk. 

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!