Vis studentum.no som: Mobil

Administrasjon og organisasjonsvitskap

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Administrasjon og organisasjonsvitskap

Vil du lære meir om korleis samfunnet rundt deg fungerer? Ein bachelorgrad i administrasjon- og organisasjonsvitskap er eit spanande og lærerikt studium som gir deg mange valmoglegheiter vidare, både med tanke på utdanning og i arbeidslivet. 

Studiet passar for deg som er interessert i politikk, organisasjonar og nyheiter, og som likar å diskutere tema som samfunnssikkerheit, sentralisering, konkurranseutsetting og store reformer som politireforma og kommunereforma. Du lærer å forstå demokrati og samfunnsstyring, organisasjonar, offentleg forvalting og politikk på eit høgt nivå. Slik kan du utføre sjølvstendige analysar av problem og utfordringar på desse felta.

Problem og utfordringar i offentleg, privat og frivillig sektor og internasjonalt blir ofte forsøkt løyste med organisering som verkemiddel:

  • Kva prosessar ligg bak ei politisk avgjerd?
  • Korleis løyser vi uregjerlege problem knytt til klima, fattigdom, sikkerheit og beredskap?
  • Korleis finn vi alternative organisasjonsformer, kva er vilkåra for å iverksette dei, og kan eigentleg ein organisasjonsform veljast?

I løpet av studiet opparbeider du deg ei evne til å forstå prosessar og samhandlingar internt i organisasjonar og mellom organisasjonar. I tillegg får du kunnskap om politikk og forvaltningssystem, og blir dermed attraktiv arbeidskraft både i offentleg og privat sektor.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!