Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Arkeologi

Arkeologi er vitskapen om menneske og samfunn frå den eldste forhistoria fram til nyare tid, basert på studiar av den materielle kulturen menneska har etterlate.  

Materiell kultur kan være  

I tillegg ser vi på skriftlege kjelder, stadnamn og naturvitskaplege data. Arkeologane studerer alt dette materialet og finn ut korleis folk har tenkt, levd og organisert seg til ulike tider og på ulike stadar. 

  • reiskapar og andre gjenstandar 
  • anlegg og strukturar som gravar, bustader og fangstanlegg  
  • religiøse anlegg og andre monument 
  • organisk materiale og anna avfall  
  • landskapet spora inngår i 

Arkeologi er viktig for å gi meining til historiske stader og gjenstandar som kan seie oss noko om kor og korleis menneske har levd før oss. Arkeologi er og viktig i mange notidige saker, til dømes i byggjesaker, byutvikling, historieskriving og klimaspørsmål. Det er behov for arkeologar, særskilt feltarkeologar, noko som gjer det sannsynleg å få relevant jobb.  

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!