Sammendrag
Årsstudium
Bergen
1 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Vår
Klasserom

Nordisk

Årsstudiet er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå, og som vil supplere tidlegare utdanning. Studiet passar dersom du vil ha undervisningskompetanse i eit nytt fag, eller førebu deg til eit nytt studium i utlandet.  

Du møter både moderne og eldre litteratur, norsk i samtida og i språkhistoria. Du får sjå litteraturen i historisk perspektiv og lese dagsaktuelle tekstar som går rett inn i samfunnsdebatten. 

Du får ei betre forståing av den rolla språk har i samfunnet, kommunikasjon og tenking. Korleis endrar det norske språket endrar seg i vår tid?  

  • Lær meir om nordisk språk ved UiB
  • Lær meir om nordisk litteratur ved UiB 

Du bør ha interessert deg for norskfaget i skulen, i både den språklege og den litterære delen. 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!