Nordisk språk og litteratur

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Nordisk språk og litteratur

Du møter både den moderne litteraturen og eldre litteratur, om norsk i samtida og språkhistoria. Du får sjå litteraturen i historisk perspektiv og lese dagsaktuelle tekstar som går rett inn i samfunnsdebatten. 

Om du er glad i å diskutere litteratur, idéhistorie og samfunnsspørsmål, finn du mykje av dette her, anten som del av språkhistoria eller som tema i dei litterære tekstane. 

Nokre av spørsmåla vi diskuterer på nordisk: 

  • Korleis endrar det norske språket seg i vår tid?  
  • Kva kjenneteiknar ulike teksttypar og sjangrar, og korleis kan ein arbeide analytisk med dei?  
  • Kva endringar i tenke- og skrivemåtar har funne stad i kulturen vår – frå mellomalderen til i dag?   

Du får ei betre forståing av den rolla språk har i samfunnet, i kommunikasjon og i tenking. Du arbeider med det beste og viktigaste frå den nordiske litteraturen, med vekt både på kva dei nordiske kulturane har til felles, og kva som skil dei frå kvarandre. 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!