Vis studentum.no som: Mobil

Sosialantropologi

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Årsstudium
Bergen
1 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Sosialantropologi

Straumen av menneske, ting og informasjon på tvers av landegrenser har aldri vore større, og den sosiale og økonomiske ulikskapen mellom folk aukar. Sosialantropologi handlar om det kulturelle mangfaldet i verda. Forskingsmetoden er feltarbeid, der ein bur blant folk over lang tid for å få ei djupare forståing av dei sosiale prosessane som bind oss saman. På dette studiet får du konkret, forskingsbasert kunnskap om menneske, kultur og samfunn verda over.

Vi drøftar mellom anna:

Gjennom studiet lærer du å sjå nye perspektiv på samfunnsaktuelle tema, som forbrukarsamfunnet, innvandring og integrering, og klimaendringane jorda står ovanfor. Du lærer å sjå bak polariserte meiningar og nyansere korleis tematikk vert framstilt, til dømes i media.

  • Kva er det som gjer oss menneske like på tvers av sosiale og kulturelle bakgrunnar – og kva gjer oss forskjellige?
  • Kva er forholdet mellom individ og samfunn?
  • Korleis er makt fordelt, kven sit med definisjonsmakta og kva konsekvensar får ulike avgjerder for kven?

Sidan vi i dag lever i ei stadig meir globalisert verd er kunnskap om mellommenneskeleg samhandling og evne til kritisk tenking heilt nødvendig. Gjennom sosialantropologi lærer du å tenke analytisk om sosialt liv og samfunn. Kompetansen du får gjennom antropologistudiet gjer deg rusta til å jobbe i dei fleste delar av samfunnet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!