Vis studentum.no som: Mobil

Religionsvitskap

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Årsstudium
Bergen
1 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Klasserom
Startdatoer
Bergen
Høst

Bergen
Vår

Religionsvitskap

Årsstudiet er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå, og som vil supplere tidlegare utdanning. Studiet passar dersom du vil ha undervisningskompetanse i eit nytt fag, eller førebu deg til eit nytt studium i utlandet.  

Dette er eit breitt studium av religion som eit eigenarta menneskeleg fenomen, og ikkje kvar enkelt religion. Studiet fokuserer på religiøst mangfald i fortid og nåtid. Tilnærminga er samanliknande og religiøst sett nøytral.  

Nokre av spørsmåla vi studerer, er:  

  • Korleis kan ein definere «religion»?  
  • Kva er ein Gud?  
  • Kva er feminisme i islam?  

Dei religiøse verdsoppfatningane og verdinormene spelar ei nøkkelrolle for forståinga av menneskeleg kultur. Milliardar av menneske definerer seg ut frå kva religion dei har. Religion er innvoven i kunst og politikk, arbeid og krigføring, økonomi og lovgjeving, etikk og underhaldning. 

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!