Bachelor
Ingen anmeldelser

Europastudium

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Europastudium

Gjennom bachelorprogrammet i europastudium vil du lære om historie, politikk og samfunnsforhold i Europa og du får kunnskap om den politiske utviklinga i Europa, Europeisk integrasjon og utviklinga i EU.

Europa består av 44 sjølvstendige statar og har eit samla folketal på om lag 700 millionar menneske. Vi studerer dagens europeiske samfunn i eit historisk og statsvitskapeleg perspektiv når det gjeld stats- og nasjonsbygging, ressursar og økonomi.

Bachelorprogram i europastudium gir gode allmennkunnskapar og trening i å handtere store mengder informasjon, problematisere og analysere saker frå fleire sider. 

  • Kva nye roller og oppgåver har Den europeiske union fått sidan starten i 1958?
  • Kva er felles for utviklinga i medlemslanda som følge av EU når det gjeld ressursfordeling, endringar i folkesetnaden og økonomi?

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights