Årsstudium

Politikk og forvaltning

Varighet
1 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
1 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Politikk og forvaltning

Politikk og forvaltning er studiet av politikk og demokrati, staten og forvaltninga sine rollar, og det organiserte samfunnslivet generelt.

Årsstudiet i politikk og forvaltning er eit eittårig studium som omfattar 60 studiepoeng fordelt på to semester. Studiet gir grunnleggjande forståing for sentrale tema innanfor statsvitskapen.

Politikk og forvaltning er eit spesialisert statsvitskapleg fag. Det er eit samanliknande studium av politikk, forvaltning og organisasjon. Vi er opptatt av samfunnet sin politiske organisering og styringsformer, korleis grunnlaget deira vert utvikla og endra, og kva slags konsekvensar dette har.

  • Korleis utforme og sette i verk offentleg politikk?
  • Korleis blir innhald og organisering av offentleg politikk til?
  • Kva konsekvensar har innhald og organisering av offentleg politikk for verdifordelinga i samfunnet?

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights