Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Årsstudium i sosiologi

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Heltid
Årsstudium
Ja

Om utdanningen

Sosiologi er eit samfunnsfag som studerer menneskeleg liv, grupper og samfunn ut frå ulike perspektiv. Sosiologar er opptatt av at menneskelege aktivitetar og handlingar gjerne har mønster eller ein struktur som er relativt uavhengig av enkeltindivida. Sosiologar arbeider med å fortolke og forklare korleis menneske vert forma av samfunnsforhold, samstundes som dei sjølve med sine handlingar og reaksjonar endrar desse betingelsene. Sosiologiske studiar kan dreie seg om alt frå analyse av møter mellom enkeltindivid til utforsking av globale sosiale prosesser. I undervisninga og forskinga ved instituttet har dimensjonane kjønn, makt og ulikskap stått sentralt. I tillegg arbeider vi mykje med institusjonell endring, globalisering, livsløp og modernisering.

Årsstudiet skal gi grunnleggjande forståing for sentrale tema innanfor sosiologi og føre fram til undervisningskompetanse i samfunnsfag i det offentlege skuleverket.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43
www.uib.no


Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!