Skolemiljø og ledelse

NLA Høgskolen
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Bergen, Nettstudier
1 semester
Heltid/deltid

Skolemiljø og ledelse

Skolemiljø og ledelse er et nasjonalt videreutdanningstilbud for skoleledere som NLA Høgskolen tilbyr på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Videreutdanningen handler om skolemiljø, mobbing og andre krenkelser, og er et tilbud til rektorer og andre skoleledere som har gjennomført nasjonal rektorutdanning eller tilsvarende utdanning.

I studiet utvikler du kunnskap som støtter deg som leder i arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø. Utdanningen har 30 studieplasser og gir 15 studiepoeng på mastergradsnivå. Ved opptak prioriteres ledere ved skoler knyttet til UDIRs oppfølgingsordning.

Skolemiljø og ledelse er en del av utdanningsdirektoratets nasjonale videreutdanningstilbud for skolesektoren, og er en påbyggingsmodul til rektorutdanningen eller tilsvarende utdanning på mastergradsnivå. Studiet er praksisnært og forskningsbasert og skal gi deg som skoleleder kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne møte og stå i utfordringer og problemer ved din skole. Studiet skal føre til konkret forbedring og endring på din skole. Studiet skal gi kompetanse som er sentral for å: skape et trygt og godt skolemiljø forebygge mobbing og andre krenkelser håndtere mobbing og andre krenkelser.

Kontaktinformasjon til NLA Høgskolen

NLA Høgskolen

Amalie Skrams vei 3
5812 Bergen

Tlf: 55 54 07 00
Fax 55 54 07 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!